აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საქვეუწყებო დაწესებულება - აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვახტანგ ჯგუბურია