03 05
06 09 10 11 12
13 17
21 23 24 25
27 28 29 31    

aмзaр

20 нaнҳәa
2018

Аҧснытәи автномтә республика аиҳабыра ахантәаҩы инапынҵақәа назгӡо Вахтанг Ҟолбаиа, ахҵәацәа рызҵааразы, Гыртәыла-Аҩада Шәынтәыла аҟны