ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
          01 02
04 05 07
10 11 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სოციალური პროგრამები

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება დღეს შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ:

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით:

1.  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირები) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ინსტრუმენტული გამოკვლევების (ელექტროენცეფალოგრაფია, დოპლეროგრაფია და ენდოსკოპიური გამოკვლევების ცალკეული სახეები) კომპონენტის პროგრამა - ნუნუ ერქვანია, ტელ. 577 09 25 33 ;

2. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირები) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის კომპიუტერული ტომოგრაფიული კომპონენტის პროგრამა - ქეთევან გვარამია, 577 32 68 93;

3. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მქონე პირები) ჰოსპიტალური მკურნალობის პროგრამის კორონარული ანგიოგრაფია და პერიფერიული არტერიოგრაფიის კომპონენტის პროგრამა - მანონა გეჯუა, 577 09 24 90;

4. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირები) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული (სხვადასხვა სახეები) კომპონენტის პროგრამა - ქეთევან გვარამია, 577 32 68 93;

5.  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირები) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტის პროგრამა - ლელა დუნდუა, 577 09 25 23;

6.  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირები) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სტომატოლოგიური ორთოპედიული პროთეზირების მომსახურების კომპონენტის პროგრამა - თეა კოხაძე, 577 09 25 73;

7.  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე), აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა (ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირები) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის უშვილობის დიაგნოსტიკის და პრევენციის კომპონენტის პროგრამა - დალი დგებუაძე,  577 09 25 64.

სოციალური დაცვის მიმართულებით:

8) აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში სამკურნალოდ გადმოსული პაციენტებისა და მათი თანმხლები პირების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა ქ. თბილისში და ქ. ქუთაისში. შესაძლებელია ერთდროულად 14 პირის დროებითი დაბინავება.

საკონტაქტო პირი ქ. თბილისში - ნონა მორგოშია,  ტელ.: 577 09-25-48

საკონტაქტო პირი ქ. ქუთაისში -  ალუ გამახარია, ტელ.: 599 55-20-64

9) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებების (150 ლარის) გაცემა შემდეგ კატეგორიებზე:

 • I ჯგუფის ინვალიდებზე
 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე
 • მარჩენალდაკარგულებზე
 • დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე
 • ოთხ და მეტ არასრულწლოვან შვილიან ოჯახებზე
 • 100 წელს გადაცილებულებზე
 • უნარშეზღუდულ ბავშვებზე და ბავშვობიდან ინვალიდზე
 • სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე - კომისიური გადაწყვეტილებით არა უმეტეს 200 ლარისა.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მურმან გოგია, ტელ.: 599 85-50-89

სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მაკა პოტაპენკო, ტელ.: 591 81-02-10

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ დევნილებისთვის - დალილა თამაზოღლი, ტელ.: 599 87-38-70

10) დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა. თითოეული შემთხვევა ფინანსირდება არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - ლევან ბარათელი, ტელ.: 599 47-79-22

სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარე ობიექტებში  მცხოვრებ დევნილებისთვის - ბიძინა გამისონია, ტელ.: 591 81-02-18

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - თემურ წულაია, ტელ.: 595 01-60-61

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პროგრამები და კოორდინატორები

 

აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი სტუდენტების სწავლის თანადაფინანსება .

 • ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო / სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, სწავლის პერიდოში 2 ჯერ.
 • ავტორიზებული პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების თანადაფინანსება 300 ლარის ოდენობით სწავლის პერიოდში 2 ჯერ.
 • აფხაზური ფილოლოგიის სტუდენტების თანადაფინსება 1000 ლარით.

კოორდინატორები მედიკო კვარაცხელია, ტელ: 577 09 22 29, ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39

აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა

კოორდინატორი- ბესიკ ოდიშარია, ტელ: 577 09 22 30

პოლიტიკის მეცნიერების დარგში განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის დაწესებულია დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდია.

 • სტიპენდიის ოდენობა მაგისტრატურის სტუდენტისათვის შეადგენს თვეში 150 ლარს, ხოლო ბაკალავრიატის სტუდენტისათვის - თვეში 100 ლარს. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან ყოველთვიურად ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში(ათი თვე)

კოორდინატორი - ნინო ლობჟანიძე, ტელ:595-34 33 20

აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე (გარდა პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტდენტებისათვის დაწესებულია ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდია.

 • სტიპენდიის ოდენობა მაგისტრატურის სტუდენტისათვის შეადგენს თვეში 150 ლარს, ხოლო ბაკალავრიატის სტუდენტისათვის - თვეში 150 ლარს. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან ყოველთვიურად ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში( ათი თვე)

კოორდინატორი - ნინო ლობჟანიძე, ტელ: 595-34-33-20

აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლების 30 ახალგაზრდისათვის საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.

კოორდინატორი - ნინო ლობჟანიძე, ტელ: 595 34 33 20

სპორტულ ინციატივათა მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა რანგის საერთაშორისო შეჯიბრებებში დევნილი სპორტსმენების მონაწილეობის მხარდაჭერა.

კოორდინატორი ბეჟან ქვილითაია, ტელ: 599 92 50 50

წელიწადში ერთხელ გამოჩენილი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებული მუშაკების დაჯილდოვება ფასიანი საჩუქრებითა და სიგელებით.

კოორდინატორი - მამუკა ჟვანია, ტელ: 599 19 08 49.

გალის რაიონის (კონფლიქტის ზონა) სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ- ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება.

კოორდინატორი - ნარგიზა ფაცაცია, ტელ; 599 85 54 50

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია 2017 წელს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მატერიალური დახმარებების გაცემის შესახებ
2017 წლის 9 თვის განმავლობაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ აფხაზეთიდან იგპ-ზე გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა და აფხაზეთიდან დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში დაფინანსებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობების მიერ 2017 წლის პირველ ექვს თვეში დევნილთათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემის შესახებ ინფორმაცია
ინფორმაცია იგპ-თა მართლზომიერ საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ფართებში მცირე სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობების მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებლებში 2017 წლის პირველ ექვს თვეში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია

<< უკან