ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
          01 02
04 05 07
10 11 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

ახალი ამბები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამუშაო გეგმა

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობის  სამუშაო გეგმა

(1.08.2018 - 31.12. 2018)

 

#

I. აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომები

 

 

საკითხი

შემსრულებელი

შენიშვნა

 

აგვისტო

1.                    

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის  სამედიცინო დახმარების გაწევის საკითხებზე გაფორმებული მემორანდუმების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ

აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2.                    

ოკუპირებულ აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობისა და მისი დაცვის ზოგიერთ   ღონისძიებათა შესახებ

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 

3.                    

აფხაზეთიდან დევნილებისა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიდან საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ  აბიტურიენთა შესახებ (ერთიანი ეროვნული გამოცდების  შედეგები)

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 

4.                    

სსიპ- აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის „ბიზნეს-ინკუბატორის"  მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

 

 

სექტემბერი

5.                    

არზაყან ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის  სტიპენდიების მინიჭების  კომისიის ინფორმაცია

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 

6.                    

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდიის მინიჭების კომისიის  ინფორმაცია

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 

7.                    

ინფორმაცია ოკუპირებულ გალის რაიონში მეცხოველეობისა და მეფუტკრეობის დარგში არსებული მდგომარეობისა   და რეაგირების მექანიზმის შესახებ

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის,  გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

 

8.                   

დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების ინტეგრაციის საკითხები

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატი

 

9.                   

ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის აღდგენა-განაშიანების პროექტში აფხაზეთის მთავრობის მონაწილეობისა და პროექტის ფარგლებში აფხაზეთიდან დევნილების  დასაქმების შესახებ

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის,  გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი;

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

 

 

ოქტომბერი

10.               

აფხაზეთის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარებით  უზრუნველყოფის პრიორიტეტების რეალიზაციის ძირითადი შედეგები და სრულყოფა-გაუმჯობესების ხედვები

აფხაზეთის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

11.               

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის  რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის  მიმოხილვა (9 თვის  შედეგები)

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

 

12.               

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" აფხაზეთის კანონის პროექტის შესახებ

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

 

13.               

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მართლზომიერ მფლობალობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ფართებზე მონაცემების ამსახველი ონლაინ პროგრამის ფუნქციონირების შედეგების  შესახებ

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

 

14.               

აფხაზეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და აფხაზეთის მინისტრის აპარატის მიერ   2018  წლის  9 თვეში  გაწეული საქმიანობის შესახებ

აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ხელმძღვანელები

 

 

ნოემბერი

15.               

„ოკუპირებულ გალის რაიონის ტერიტორიაზე 2018 წელს ჩატარებული მცენარეთა დაცვითი და საპროფილაქტიკო-სამკურნალო ვეტერინარული ღონისძიებები: გამოწვევები და მიღებული შედეგები"

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

 

16.               

 გაეროს პროგრამაში - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის"  აფხაზეთის მთავრობის მონაწილეობის  მდგომარეობის  შესახებ

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აფხაზეთის სოფლის მეურნების, გარემოს დაცვისა და ბუნებრვი რესურსების დეპარტამენტთან ერთად

 

17.               

სხვადასხვა ორგანიზაციებთან დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების მიმდენარეობის შესახებ

მთავრობის აპარატი

 

18.               

განათლების, კულტურისა და სპროტის მიმართულებით მოქმედი აფხაზეთის მთავრობის პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 

 

დეკემბერი

19.               

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ                        

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 

20.               

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ

საქართველოს სახელწიფო სტრატეგიის - "თანამშრომლობა ჩართულობის გზით" -

იმპლემენტაციის მიმართულებით სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ 2018 წლის იანვარ - ნოემბერში გაწეული მუშაობის შესახებ.

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი და

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

წარმომადგენლობა

 

 

21.               

გასვლითი სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვების შედეგების შესახებ   

 

აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

22.                 

აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე  მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო  დახმარების   მდგომარეობა და მისი ეტაპობრივი დაუმჯობესების პერსპექტივები

აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

 

 

II. ღონისძიებები

#

ღონისძიების დასახელება

შესრულების პერიოდი

პასუხისმგებელი

დაწესებულება/პირი

23

აფხაზეთის მთავრობის წევრების  შეხვედრა  2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული აფხაზეთიდან დევნილი გმირების ოჯახის წევრებთან

აგვისტო

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

24

აფხაზეთის მთავრობის წევრების შეხვედრები საქართველოს სხადასხვა რეგიონში  მცხოვრებ  დევნილ მოსახლეობასთან

აგვისტო -დეკემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

25

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში  იუსტიციის დეპარტამენტის მობილური ჯგუფის გასვლა

აგვისტო -დეკემბერი

აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტი

26

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (სკოლა) მონახულება, რომლებიც  აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების სახელს ატარებენ. 

 

აგვისტო -დეკემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

27

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე საინფორმაციო მასალის მომზადება და    შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის წარდგენა

 

 

აგვისტო -დეკემბერი

 

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

28

აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა  აფახზეთის ომში დაღუპული აფხაზეთიდან დევნილი გმირების ოჯახის წევრებთან

სექტემბერი

 

 

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

29

ფილმისა და ბროშურა-ალბომის - „რუხი - მეგობრობის კვალდაკვალ"  მომზადება

 

სექტემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

30

ორგანიზებული ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილებისათვის ბინათმესაკუთრეების ამხანაგობების შექმნის, მათი საქმიანობის და სხვა სამართლებრივ საკითხებზე იურიდიული კონსულტაციების გაწევა

აგვისტო -დეკემბერი

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების

დეპარტამენტი

31

შეხვედრები საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან

აგვისტო -დეკემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

32

გასვლითი სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში

 

 • კახეთის რეგიონი (თელავი, ბაკურციხე)
 • სამტრედია
 • ბათუმი
 • ქობულეთი

 

აგვისტო -დეკემბერი

 

 

             აგვისტო

           სექტემბერი

 

აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

33

აფხაზეთის ერთ-ერთ საჯარო სკოლისთვის 2008 წლის მსაომარი მოქმედებების დროს გმირულად დაღუპული აფხაზეთის მკვიდრის ბადრი ბერანძის სახელის მინიჭება

აგვისტო

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

34

აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის თემურ ბოკუჩავას საფლავის მონახულება

8 აგვისტო

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

35

ქ. თბილისში მცხოვრებ  პენსიონერი დევნილებისათვის „მედისონის თვალის კლინიკაში" უფასო გამოკვლევების ჩატარება

აგვისტო

აფხაზეთის  დევნილთა საქმეების

დეპარტამენტი

36

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფონდში დაცული აფხაზი გრაფიკოსის, ფერმწერის, სცენოგრაფისა და ხელოვნების კრიტიკოსის ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე შარვაშიძის ნამუშევრების ვიდეოჩანახატის მომზადება

აგვისტო

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

37

სტატისტიკური პუბლიკაცია - ბიულეტენი „2018 წლის მეორე კვარტალი"

ანგარიში „ აფხაზეთის სამთავრობო სტრუქტურების მიერ 2018 წლის 6 თვეში გატარებული ღონისძიებების შესახებ"

აგვისტო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სტატისტიკის დაპარტამენტი

38

 

აფხაზეთის მთავრობის მიერ 100%-იანი წილით შექმნილი რამოდენიმე საწარმოს საქმიანობის განხილვა  მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომაზე

აგვისტო-

სექტემბერი

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

39

სსიპ „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტოს წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან

აგვისტო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს

გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო

40

აფხაზეთის ოკუპაციას მიძღვნილი კვირეული

(სპეციალური პროგრამით)

21-27 სექტემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

41

„ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების ტექნიკის" საკითხებზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის  ტრეინინგ-სემინარების ჩატარება                                                    

 

სექტემბერი

 

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

 

42

„ფრანქფურტის წიგნების ბაზრობაზე"  აფხაზეთის ა/რ ისტორიისა და კულტურის ამსახველი წიგნების  წარდგენა     

სექტემბერი -ოქტომბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი,

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

43

ქ.თბილისში, სოხუმის მოედნის საზეიმო გახსნაში მონაწილეობა

სექტემბერი -ოქტომბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი

 

44

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის  საკითხებზე, საერთაშორისო კონფერენცია

 

ნოემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

45

სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

სექტემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი,

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

46

სასწავლო პროცესის მზადებასთან დაკავშირებით შეხვედრები აფხაზეთის საჯარო სკოლებში

აგვისტო

სექტემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

47

ცოდნის დღის აღნიშვნა

სექტემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

48

  აფხაზური ენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული

ოქტომბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი,

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

49

ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში საბერძნეთში ქ. ლუტრაკაში ანსამბლ  „კიდევაც დაიზრდებიან" წამყვანი სოლისტი ანასტასია აქუბარდია მონაწილეობას მიიღებს ფოლკლორული ცეკვების ფესტივალზე

აგვისტო

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

50

ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში სტუდია „შავნაბადა"                    ქ. სტამბულში, კულტურის სახლ „ჩვენებურების" მიწვევით,  გამართავს ქართულ-აფხაზური მუსიკის კვირეულს

სექტემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

51

აფხაზეთის ღია პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში

სექტემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

52

2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებასთან საკავშირებით სამუშაო შეხვედრები გალის რაიონის  სკოლის დირექტორებთან

აგვისტო

სექტემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო,

გალის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

53

ქ. თბილისში განსახლებული პენსიონერი დევნილებისათვის თვალის კლინიკა „მედისონში" უფასო გამოკვლევების ჩატარების ორგანიზება

აგვისტო

სექტემბერი

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

54

ქ თბილისის ვაკისა და დიდუბის რაიონების გამგეობებთან კოორდინაციით ბავშვთა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ბანაკებში გამგზავრების ორგანიზება

აგვისტო

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

55

ორგანიზებული ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილებისათვის ბინათმესაკუთრეების ამხანაგობების შექმნის საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა

აგვისტო

სექტემბერი

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი,

აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობები

56

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტისა და მთავრობის წარმომადგენლობების მიერ 2018 წლის 9 თვეში გაწეული საქმიანობის შესახებ კრებსითი ანგარიშის მომზადება

სექტემბერი

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

57

წვევამდელი ასაკის იგპ-თა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის მიზნით გასვლები რეგიონის მუნიციპალიტეტებში

აგვისტო

სექტემბერი

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

58

მცირე და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების პროგრამის ფორმატში წარმომადგენლობაში შემოსულ განცხადებებზე რეაგირების მიზნით გასვლა რეგიონებში

 • ქ. ბათუმი
 • ვანის მუნიციპალიტეტი
 • ხონის მუნიციპალიტეტი

იგიპ-თა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლის მიზნით გასვლა ცაგერის მუნიციპალიტეტში

აგვისტო

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა

59

შეხვედრები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებთან

 • ქ. თბილისი
 • ქ. თელავი

აგვისტო

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

60

ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული არაქართველი ეროვნების პირების მიერ სტატუსის მინიჭებასტან დაკავშირებით შემოტანილი განცხადებების განხილვა შესაბამისი კომისიის მიერ

აგვისტო

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი,

წარმომადგენლობების შესაბამისი კომისია

61

შეხვედრები დევნილთა ჩასახლების ობიექტებში სამეგრელო- ზემო სვანეთის რეგიონში

 • აბაშა
 • ჩხოროწყუ
 • ზუგდიდი
 • მარტვილი
 • ხობი
 • წალენჯიხა

აგვისტო

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი

62

2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით წარმომადგენლობები თავიანთ რეგიონში მოქმედ საჯარო სკოლების პედაგოგიურ კოლექტივებსა და მოსწავლეებთან გამართავენ შეხვედრებს

15 სექტემბერი

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი,

მთავრობის წარმომადგენლობები

63

ოკუპირებული გალის რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მიერ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ განხორციელებული აგრო-ქიმიური ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, შემდგომი ღონისძიებების განსაზღვრა

აგვისტო

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

64

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საკუთრებაში მყოფი შინაური ცხოველებისა და ფუტკრის ოჯახთა გეგმიური და არაგეგმიური დამუშავება გარე პარაზიტებზე

აგვისტო

სექტემბერი

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

65

კომპანია „გემუანის" მიერ ორგანიზებულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვაში კოოპერატივი „კოდორი 2015-ის" მონაწილეობის უზრუველყოფა

აგვისტო

აფხაზეთის სოფლის მეურნე-ობის, გარემოს დაცვისა      და ბუნებრივი რესურსების   დეპარტამენტი

66

საგანმანათლებლო აქციის ჩატარება ნარჩენების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

სექტემბერი

აფხაზეთის სოფლის მეურნე-ობის, გარემოს დაცვისა      და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

67

ასოციაცია „აგორას" მიერ ორგანიზებულ          „გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრაში ახალგაზრდების ჩართულობა ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატში" სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა

სექტემბერი

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

68

შეხვედრა იმერეთში განსახლებულ დევნილებთან დასაქმებისა და დევნილების მიერ ინიცირებული პროექტ-იდეების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით

სექტემბერი

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

69

შეხვედრა ზუგდიდში განსახლებულ დევნილებთან უფასო სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევის მიზნით

აგვისტო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი

70

დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარე-ობის გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ბაზის რეფორმირების თაობაზე წინადადებების მომზადების მიზნით მთავრობის თავმჯდომარესთან  შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

აგვისტო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი

71

აფხაზეთის ა/რ ლეგიტიმური ხელისუფლების მიერ დევნილობაში მიღებული ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და ბეჭდური გამოცემის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

სექტემბერი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი

72

აფხაზეთის დამსახურებული სპორტის ოსტატების ფოტომასალის გამოფენა

 

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი კავშირ „ერთობა"-სთან ერთად

73

წიგნის „მამულისათვის მარადისობაში" გამოცემა

სექტემბერი

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო,

სსიპ „აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

74

ქ. თბილისსა და ქ.ბათუმში აფხაზური ენის სასწავლო ელექტრონული პროგრამის (დისკი) პრეზენტაცია ორგანიზება.

 

აგვისტო,

სექტემბერი

აფხაზეთის მთავრობის აპარატი,

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატი

75

კაჭრეთის საერთაშიროსო ბანაკში გამოფენის მოწყობა  „ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები და საქართველოს ევროპული მომავალი"

აგვისტო

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატი

76

იტალიის დედაქალაქში რომში, საპიენსას უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია მომავლისათვის"  მონაწილეობა

სექტემბერი

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატი

 

 

 

<< უკან