Paz Sal Çar Per Cum Cuma Paza
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

  SAVAŞ KRONOLOJİSİ

                               ABHAZYA'DA  1992-93YY ASKERİ ÇATIŞMA

                                             KISA TARİHİ HAKİKATLAR

XX yüzyılın 80'li ıllarından itibaren Gürcistan'da Sovyetler Birliği işgalinin ardından milli kurtuluş savaşı başladı. 1970'li y. Soviyet Birliği Genel Sekreterinin imza attığı reformların ardından Gürcistan'da yer alan siyası değişikler sonucu, milli kurtuluş savaşı daha aktif hale geldi. 31Mart'ta uygulanan referendum sonuçlarına dayanarak, 09 Nisan 1991yılında parlamento tarafından ülke bağımsızlığına kavuştuğu açıklanan Sovyet Cumhuriyetinden birisi oldu. Bağımsızlığın kazandığı ilk günlerde, diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri gibi Gürcistan da çok zor günler yaşadı. Bu ortamda Rusya Gürcistan'ın işgal etmek amacıyla Abhazya'daki ayrılıkçı kuvvetleri birleştirdi. Böyle Gürcistan'a baskı yapmak istiyordu.Rusya tarafından cesaretlendiren ayrılıkçılar çok agresif hareketler yapıyorlardı.

  1988y.Kasım - Gürcülere karşı çok kötü tavırla bilinen ,,Abhazya Aidgilara Halk Forumu,, oluşturuldu.

  1989y.18 Mart - Aidgilara'nın inisiyatif ile sözde ,,Lihni Başvuru,, yapıldı.Onlar Abhazya'nın Gürcistan'dan ayırılmak için müracaat ediyorlardi.

  1989y  Hazıran Lihni Başvuru'ndan dolayı Sohumi şehrinde bir felaket oldu. Ayrılıkçılar İvane Cavahişvili Tbilisi Devlet Üniversitesi Sohumi Şubesi öğrenciler ve profesörleri saldırmışlar. Bu trajedi sırasında şehitler de vardı.

  1989 yılından beri Abhazya'da Gürcülerin yok edilmesi çalışmaları hazırlanmaktaydı. Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilati tarafından oluşturulmuş ,,Kafkas Halklar Konfederasyonu,, Abhazya kendi ülke, Sohumi ise konfedrasyonun başkentı olarak ilan etti.

   1990y Aralık - Abhazya Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Başkanı Vladislav Ardzinba oldu.

1991y. 26 Mayıs - Gürcistan'ın bagımsızlığını ilan ettikten sonra Rusya saldırı politikasini sürdürüyordü. O zaman Abhaz nüfus oranı-%17, Gürcü nüfus oranı-%46- idi. Buna rağmen hükümet kuruluşlarında Abhazların saysı Gürcülerinden daha fazlasıydı.

   1991y. Ekim - Abhazya Yüksek konseyi 65 mebus belgesi böyle paylaştırıldı: 28- Abhaz, 26-Gürcü, 11-başka milletlerin temsilcilerine.

   1991y. Ekim - Abhazya Yüksek Kurulu ,,Abhaz Ordusunun,, oluşturmaya karar verdı.

   1992y 25 Temmuz - Gürcistan Devlet Konseyi Abhazya Yüksek Kurulu tarafından kabul edilen 20 kararı kanunsuz olarak bildirdi.

 

                                   1992-93 yy ASKERİ ÇATİŞMA KRONOLOJİSİ

1992y 14 Ağustos - Gürcistan İç Ordusu ve askerlerin sınırlı sayda kontenjan Abhazya'ya gönderildi. Ayrılıkçı haydut grupları tarafından ateş açıldı ve ilk ciddi çatışmalar Gulripşi ve Oçamçire illerinde oldu. Yıkıcı kanlı bir iç savaşın önlemek için Gürcü ordu Sohumi çevresinde konaklandı. Vladislav Ardzinba'nın kararıyla Abhazya Yuksek Kurulu Prezidyumu tarafından seferberlik ilan edildi. Silahli Abhaz ayrılıkçılar tarafından Sohumi stratejik yerleri işgal edildi. 1992-93yy çatışmalar böyle başlandı.

  1992y. 15 Ağustos-Ulaştırma komunikasyonları,demiryolu şebekesinin korunma antlaşması abhazya tarafından imzalanmadı.

  1992y 18 Ağustos-Vladislav Ardzinba'nın ayrılıkçı hükümeti Sohumi'yi terketti. Gürcü ordusu Sohumi'ye girdi. Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilati tarafından ,,Kafkas Halklar Konfederasyonu,, oluşturuldu.

   1992y 19 Ağustos - Ayrılıkçılar Gagra'yı terkettiler ve Gürcü ordusu oraya girdi.

  1992y. 3 Eylül - Abhazya'yla imzalanan anlaşmaya göre taraflar savaş hareketlerinin bırakılması  ve askerlerin çıkarılma hususlarında mutabık kalmışlardır.

   1992y. 5-30 Eylül - Gürcü taraf kararlaştırılmış şartları, anlaşmanın koşullarını yerine getirdi. Gagra'dan ordu çıkarıldı.

   1992y. Ekim-Ayrılıkçılar tarafından anlaşmanın koşulları bozuldu ve ,,Kafkas Halklar Konfederasyonu,,  koordine etmesiyle Gagra şehri alınmışti.

1992y. Kasım-1993y.Mayıs - Rusaya'nın yardımıyla Abhaz ayrılıkçılar Gagra ve Tkvarçeli bölgelerini kendi kontrol altında almışlar. Rusya silahli güçler Özel Hizmetler ordusunun yardımıyla devamlı surette Abhazya'nın başka bölgelerine hücum ediyorlardı.

1993y. 1 Nisan Gürcistan Parlamentosu kararnameye göre Rusya Abhazya'da Gürcülerin soykırımıyla suçlandı. Gürcistan Parlamentosu bu kararnamesi Birleşmiş Milletler Kuruluşuna ve başka uluslararası teşkilatlara teslim etmiştir. Rusya tarafından yapılan eylemler saldırı olarak değerlendirildi. Onların da bu anlaşmazlık konusunda kendi görüşleri vardi. Bu anlaşmazlıkta üçüncü tarafın var olduğunu sölendi. Rusya'nın amacı Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün bozulmasıydı.

1993y. 27 Eylül - Soçi'de Rusya'nın aracılığıla çatışmaların durdurma antlaşaması imzalandı.

1993y 1-20Ağustos - Gürcü taraf antlaşmanın koşullarını yerine getirdi.Gumista nehri yakınında sadece iki polis nezareti altında bulunan iki gözletme noktası bırakıldı. Savaş araçları, ağır topçu Poti'ye doğru götürüldü.

1993y. 1-15 Eylül - Değişik bölgelerden (Sohumi, Gagra gibi ) göç ettirilen insanlar kendi evlerine döndüler. Ders yılı başladı.Şehirlerde onarım işleri, yeniden kurma çalışmaları başladı. Hayat devam ediyordu, önceden olduğu gibi değil tabii. Çalışıyorlar, çalıştırılıyorlardı.

   1993y 16 Eylül - Abhaz ayrılıkçılar Soçi anlaşmasını ihlal ederek Rusya ordusu yardımıyla Sohumi'ye ağır bir hücume başladılar.

   1993y 27 Eylül - Rusya işgal ordusu,Kuzey Kafkasya Konfederasyonu ve kiralık askerlerin yardımıyla Abhaz ayrılıkçılar tarafından Sohumi şehri hücumla zaptedildi.

   1993y. 30 Eylül - Abhaz ayrılıkçılar bütün Abhazy'yı  işgal altına aldılar.

1993y 27Eylül-Ekim - Gürcu nüfusun toplu kırım başladı.Gürcü nüfus bölgeyı terkederek çeşitli ülkelere göç etti. Abhazya'da şimdi çok az Gürcü var. Kentlerde neredeyse kimse kalmamış. Daha sonra buraya yerleşmek üzere gelenler de geri dönmüşler. 350 binden fazla insan kendi evlerini, mülkiyetini bırakmak zorunda kaldı ve kendi vatanında mülteci oldu.Onların evleri yakılmış,ocakları yıkılmış. Her şeye rağmen, evlerinin yakılmiş olmasına rağmen göç ettirilen bu insanlar kaç yıldır kendi evlerine, ocaklarına, mülkiyetine dönebilmeyi beklıyor. Bu büyük bir trajedi.

      Abhazya'da işgal rejimi tarafından gerçekleştirilen soykırım AGİK 1994y. Budapeşt, 1996y. Lisabon, 1999y. İstanbul toplantıları kararlarında tasdik edildi.

<< Geri