აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი
  • მანანა ქვაჩახია
  • (+995 32) 295 18 49
  • mkvachakhia@abkhazia.gov.ge
  • დიმიტრი უზნაძის 68, 0102, თბილისი, საქართველო
დაბადების თარიღი:
1958 წლის 1 იანვარი
 
განათლება:
ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი - მაგისტრი
ქ. კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- კრიმინალისტიკის კათედრა, იურიდიული ფაკულტეტი- სტაჟირება იურიდიულ ფსიქოლოგიაში.
 
სამუშაო გამოცდილება
 
2018 წელი -  აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის  მინისტრი
2012 - 2017 წ.წ. - აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე
2009 -2012 წ.წ. - აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს განათლების, კულტურის და სპორტის დეპარტამენტის უფროსი
2005-2009 წ.წ. -აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს განათლების, ტერიტორიული წარმომადგენლობებისა და საინფორმაციო მართვის სამმართველოს უფროსი
2011 წელი - არასამთვარობო ორგანიზაცია- ,,განათლება დემოკრატიისათვის''- დამფუძნებელი
2008- 2010 წ.წ.ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო ( განათლება დემოკრატიისათვის)
2005-2006 წ.წ. ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC) - პროექტის მენეჯერი
2006- 2007 წ.წ. ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო ,,თანამედროვე პედაგოგიური მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესში. სკოლის მენეჯმენტი''პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი
2007 წელი - NRS/ STATOIL/ED ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა შრომითი შესაძლებლობების განვითარება პროფესიული გადამზადების გზით'' - პროექტის კოორდინატორი
1980- 2006 წ.წ. - თსუ სოხუმის ფილიალი - ლექტორი
2003 - 2006წ.წ. - ტრენერთა ტრენინგი (TOT)- ქართველი და აფხაზი ახლაგაზრდა ლიდერებისათვის, საქართველო - ტრენერი და პროგრამის მენეჯერი
2003 წელი  - ქართულ- აფხაზური საზაფხულო სამშვიდობო ბანაკი, თურქეთი ტრენინგი - კონფლიქტების მოგვარება
1998- 2002 წ.წ. - ,,ახალგაზრდა ლიდერები მშვიდობისა და განვითარებისათვის სამხრეთ კავკასიაში''USAID/AED - ტრენინგი - კონფლიქტების მოგვარება. ,,არასამთავრობო ორგანიზაციის სტრუქტურა და მართვა''. ,,საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი''.
 
 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები (ტრეინინგები):
 
2011წელი - ,, სოციალური მეწარმეობა დევნილთა დასაქმებისა და სოციალური ინტეგრაციისათვის'' სასწავლო ტური ვიშეგრადის ქვეყნებში ( ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი);
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა (EPF) და Grech Fundrising Center (ჩეხეთის რესპუბლიკა) პროგრამის ფარგლებში.
2011წელი - ,,ორგანიზაციული განვითარება'', ,,ადამიანური რესურსების მართვა'', ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი'', სტრატეგია, დროისა და რისკები მენეჯმენტი.  
ანალიზი,  შეფასება, მონიტორინგი''.
2009წელი -  ,,საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა. ადვოკატირება''. (პარტნიორები - საქართველო, თბილისი); 
 ,,ფანრდაიზინდი. საპროექტო განაცხადის მომზადება''. (პარტნიორები - საქართველო თბილისი)
2008 წელი - ,,აქტიური საქართველო. ქალთა აკადემია. დემოკრატიული ცვლილებები - განვითარების ადგილობრივი პერსპექტივები''.- პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო/საერთაშორისო ინიციატივების ბიურო. პოლონეთი კრაკოვი.
2006 წელი -  ,,რეინტეგრაციისა და საქართველოდან არალეგარული მიგრაციის პრევენციის ხელშეწყობა''-  მთავრობის კონტროლი / OM (საერთაშორისო მიგრაციის ორგანიზაცია )
2001წელი - ,,ტრენერთა ტრენინგი ,,TOT'' კონფლიქტების ანალიზი და მოგვარება'' - ჯიმი კარტერის ცენტრი, ატლანტა, ჯორჯიის შტატი. - მონაწილე.
TOT ,,არაკომერციული ორგანიზაციის მენეჯმენტი'' - მარკეტინგი, ფანდრაიზინგი, პროექტების მომზადება. - მონაწილე
,,მსოფლიო მშვიდობისა და კონფლიქტის შესწავლა''. - კალიფორნიის უნივესიტეტი, ირვინი- UCI კონფერენცია, თბილისი - მონაწილე.
სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ქალთა უფლებების დაცვა. ქალის შრომის გამოყენება და ექსპლუატაცია. ტრეფიკინგი''. - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. თბილისი.
 
უცხო ენები  - ინგლისური, რუსული;

 

მოადგილეები:
 

როლანდ ნიჟარაძე
მოადგილე

ბესიკ ოდიშარია
მოადგილე

ჯაბა ჯაიანი
მოადგილე