აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვლეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა რუსთაველის გამზირზე, 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას.

კოლპაქტური ჩასახლების ობიექტში გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოებისჩატარების პროგრამის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოში   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა  . თბილისში, გლდანის მე-2 მიკრო/რაიონი, კორპუსი №28-ში დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტზე პირველსა და მეორე სართულებს შორის არსებული ხის სამფრთიანი და ხის ორფრთიანი ფანჯრის  შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით.

დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების ჩატარების პროცესი გრძელდება

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და  ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის  ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა  ქ. ქუთაისში, აღმაშენებლის ქუჩა №112/3-ში,  დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტისთვის სასმელი წყლის ტუმბოს შეკეთება დევნილთა თანადაფინანსებით.

თათბირი დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან

თათბირზე განხილულ იქნა სარემონტო-აღდგენითი  სამუშაოების მოსამზადებელი ღონისძიებების მიმდინარეობების შესახებ,ასევე მოისმინეს დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების ინფორმაციები თანამშრომლების მიერ 2019 წლის 1 იანვრიდან დღემდე გაწეული საქმიანობისა და აქტივობების შესახებ და დაისახა სამომავლო გეგმები.

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის განცხადება

ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ,  2019 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტით ინიცირებულ და მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება სოციალური პროგრამის მოცულობის ზრდის შესახებ, რაც შესაბამისად აისახა კიდეც დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის ასიგნებებში 150 000 ლარის ოდენობით. შედეგად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად განახორციელებს, ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით, სარემონტო აღდგენით სამუშაოებს და მომსახურებასთან დაკავშირებულ სახელმწიფო შესყიდვას.

 

იხილეთ წესი:    https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4498101?publication=0 

 

თათბირი ჯგუფის ხელმძღვანელებთან

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თანამშრომლების ქ. თბილისის რაიონებში და საქართველოს რეგიონებში მდებარე ორგანიზებული ჩასახლების ობიექტებზე მიმაგრების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილ ჯგუფის ხელმძღვანელებთან შედგა სამუშაო შეხვედრა/თათბირი. სადაც განხილულ იქნა ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სახის  სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების (პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებები შეადგენს 150 000 ათას ლარს) საპილოტე პროგრამის განხორციელების (ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით)  შესახებ კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების, ასევე დევნილთა ჩასახლების ობიექტში შექმნილი ამხანაგობების თავჯდომარეების  ინფორმირებულობის საკითხი.

დეპარტამენტის თავმჯდომარე დევნილთა სამინისტროში სამეთვალყურეო საბჭოსთან არსებულ დროებითი საექსპერტო ჯგუფის შეხვედრას დაესწრო.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კუჭუხიძე  სამინისტროში დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭოსთან არსებულ დროებითი საექსპერტო ჯგუფის შეხვედრას დაესწრო.

შეხვედრაზე დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების გეგმასა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამებზე იმსჯელეს.

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ შეხვედრის მონაწილეებს ახალი საგრანტო პროგრამის კონცეფცია წარუდგინა,რომლის თანახმად დევნილებზე, რომლებსაც სახელმწიფოს მიერ ,,სოფლად სახლის’’ პროგრამის ფარგლებში შეძენილი აქვთ სახლთან ერთად საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი,  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების გრანტები გაიცემა.

სააგენტო დროებითი საექსპერტო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს პროგრამაში ასახავს.

სამეთვალყურეო საბჭოსთან არსებული დროებითი საექსპერტო ჯგუფის შემადგენლობაში სახალხო დამცველის აპარატის, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან.

 

 

მორიგი შეხვედრა დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარების დამტკიცებული წესის შესაბამისად ორგანიზაციული საკითხების მოგვარების მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.დეპარტამენტის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუჭუხიძემ მოწვეულ სპეციალისტებს, სარემონტო ობიექტებში ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და თავისი ხედვა გაუზიარა. ასევეწარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს  დაევალათ  ამ პროგრამის განხორციელებისათვის შასაბამისი სარემონტო ობიექტების შერჩევა (ნუსხის მომზადება) უმოკლეს ვადაში.

სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები: გ. ბულისკერია,  დ. მიქავა, აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მრჩეველი გ.კაკულია,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების ადმინისტრაციული სამეურნეო სამმართველოს უფროსის მოადგილე მ.ჭანტურია, აფხაზეთის ა/ რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი ვ. ჩიკვატია, წარმომადგენლობების მართვის კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი რ. კოკაია,  აფხაზეთის ა/ რ მთავრობის წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები და სამმართველოს თანამშრომლები.

სამუშაო შეხვედრა დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით  შედგა სამუშაო შეხვედრა,სადაც განხილულ იქნა საორგანიზაციო საკითხები. სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა დეპარტამენტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კუჭუხიძე.

გასვლით ღონისძიებაზე იმერეთში

7 მარტს  ქ. ქუთაისში, აფხაზეთის მე- 6 საჯარო სკოლის  პედაგოგებისა და მოსწავლეების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებას, რომელიც ეძღვნებოდა  საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას დაბადების - 75-ე წლისთავს, აფხაზეთის ა/რ  დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ბულისკერია, წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი რომან კოკაია,  იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და  ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა დაესწრნენ.

 ღონისძიების დამთავრების შემდეგ დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გ. ბულისკერიამ და სამმართველოს უფროსმა რომან კოკაიამ წარმომადგენლობაში სამუშაო შეხვედრა გამართეს, სადაც განიხილეს მიმდინარე და აქტუალური საკითხები.