აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მორიგი შეხვედრა დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარების დამტკიცებული წესის შესაბამისად ორგანიზაციული საკითხების მოგვარების მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.დეპარტამენტის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუჭუხიძემ მოწვეულ სპეციალისტებს, სარემონტო ობიექტებში ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და თავისი ხედვა გაუზიარა. ასევეწარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს  დაევალათ  ამ პროგრამის განხორციელებისათვის შასაბამისი სარემონტო ობიექტების შერჩევა (ნუსხის მომზადება) უმოკლეს ვადაში.

სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები: გ. ბულისკერია,  დ. მიქავა, აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მრჩეველი გ.კაკულია,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების ადმინისტრაციული სამეურნეო სამმართველოს უფროსის მოადგილე მ.ჭანტურია, აფხაზეთის ა/ რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი ვ. ჩიკვატია, წარმომადგენლობების მართვის კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი რ. კოკაია,  აფხაზეთის ა/ რ მთავრობის წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები და სამმართველოს თანამშრომლები.