აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

თათბირი დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან

თათბირზე განხილულ იქნა სარემონტო-აღდგენითი  სამუშაოების მოსამზადებელი ღონისძიებების მიმდინარეობების შესახებ,ასევე მოისმინეს დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების ინფორმაციები თანამშრომლების მიერ 2019 წლის 1 იანვრიდან დღემდე გაწეული საქმიანობისა და აქტივობების შესახებ და დაისახა სამომავლო გეგმები.