აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში მორიგი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ  საცხოვრებელ  ობიექტებში  სარემონტო-აღდგენითი სახის  სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, სადაც განხილულ იქნა წარმომადგენლობების მიერ წარმოდგენილი სარემონტო ობიექტები, დევნილთა სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაცია შერჩეულ ობიექტებზე და სხვა ორგანიზაციული საკითხები.