აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

პროექტი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის

საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე მცხოვრებ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისა და ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული საპილოტე  პროექტი  განიხილეს მინისტრთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე.