აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

2022 წელს დევნილთა მხარდასაჭერად განხორციელებული პროექტები

,დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“;

პროგრამის ფარგლებში 19 გამარჯვებულ ბენეფიციარს გადაეცა შესაბამისი ტექნიკა და დანადგარები.

,, სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“;

42 გამარჯვებულ ბენეფიციარს, პროგრამის ფარგლებში გადაეცა მრავალწლოვანი ნერგები (კაკალი, ქლიავი ტყემალი).

მეფუტკრეების საქმიანობის გაძლიერება“

პროგრამის გამარჯვებული დევნილებისთვის მოხდა შესაბამისი რაოდენების სკით უზრუნველყოფა.

,,დასაქმების ხელშეწყობა“;

24 გამარჯვებულ ბენეფიციარს გადაეცა შესაბამიისი დანადგარები და ტექნიკა.

,,ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა“;

რუხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრში 400-მდე დევნილმა მიიღო კონსულტაცია/დახმარება ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროგრამებში ჩასართავად, ბიზნეს-პროექტების შედგენასა და შესაძლო დაფინანსების მოძიებაში.

,,ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“;

პროგრამის ფარგლებში ჩაერთო 3304 ოჯახი;

ქვეყანაში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩაერთო 7600 ოჯახი;

,,ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა“ ;

50 ობიექტისთვის მომზადდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია.

,,ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა“;

48 სხვადასხვა სახელმწიფო უძრავ ქონებაზე მომზადდა პირველადი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია. აქედან, 21 ობიექტი დამუშავებულია ArcMap პროგრამაში შესაბამისი წესით.

დევნილთა პოლიკლინიკების სერვისების მიწოდების მხარდაჭერა;

თითოეული პოლიკლინიკისათვის შეიქმნა სოციალური გვერდი, მიზნობრივ ჯგუფებს სამედიცინო სერვისებთან და აქციებთან დაკავშირებით მიეწოდათ შესაბამისი ინფორმაცია.