აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

იწყება განაცხადების მიღება პროგრამაზე ,, დასაქმების ხელშეწყობა"

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ აცხადებს კონკურს და განაცხადების მიღებას ქვეპროგრამის - „დასაქმების ხელშეწყობა“ - ფარგლებში, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილთა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების მიერ პროფესიული ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყებისა და/ან განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისი პროფესიულ-ტექნიკური უნარ-ჩვევებისა და/ან აქტივებით უზრუნველყოფის  გზით (საერთო ჯამში, მაქსიმუმ 2.500 ლარის და არა უმეტეს 3 ერთეულის)

 

  1. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:
  • აფხაზეთიდან დევნილ და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ სპეციალური პროფესიულ-ტექნიკური უნარ-ჩვევები ან სურთ მიიღონ ასეთი ცოდნა, და ამ ჭრილში აქვთ წინადადება პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყებისა და/ან შემდგომი განვითარების შესახებ.

 

  1. ინფორმაცია კონკურსის პირობების, კრიტერიუმებისა და შესავსები განაცხადის ფორმის შესახებ იხილეთ ქვეპროგრამის დებულებაში ლინკზე: abkhazia.gov.ge/saministro/MINISTRY-OF-FINANCE-AND-ECONOMY

 

  1. განაცხადების მიღება მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით ხორციელდება 2023 წლის 1 მარტის 12:00 საათიდან 2023 წლის 1 აპრილის 17:00 საათამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ ან ელ. ფოსტაზე saagento.ek@gmail.com

 

  1. საკონტაქტო პირები: ჯანო ქირთბაია - 591931532; ნიკა ჯანგირაშვილი - 591931461; თეა კვარაცხელია - 591931463 (ორშაბათი-პარასკევი; 10:00 – 17:00 სთ.)