აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

იწყება განაცხადების მიღება პროგრამაზე ,, დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება"

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს და განაცხადების მიღებას ქვეპროგრამის - „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერების“ - ფარგლებში, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების საქმიანი წინადადებებისა და ბიზნეს-პროექტების  მხარდაჭერა, შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური აქტივებით უზრუნველყოფის გზით (საერთო ჯამში, მაქსიმუმ 7.000 ლარის და არა უმეტეს 3 ერთეულის).

  1. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:
  • აფხაზეთიდან დევნილ ფიზიკურ და/ან იურიდიულ პირს, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ და სამეწარმეო საქმიანობას და გააჩნია ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და მას არ გააჩნია საგადასახადო დავალიანება

 

  1. ინფორმაცია კონკურსის პირობების, კრიტერიუმებისა და შესავსები განაცხადის ფორმის შესახებ იხილეთ ქვეპროგრამის დებულებაში ლინკზე: abkhazia.gov.ge/saministro/MINISTRY-OF-FINANCE-AND-ECONOMY

 

 

  1. განაცხადების მიღება ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით ხორციელდება 2023 წლის 20 მარტის 12:00 საათიდან 2023 წლის 20 აპრილის 17:00 საათამდე,მისამართზე ქ.თბილისი თამარაშვილის ქუჩა N15ა,სსიპ ,,ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო"ან ელ. ფოსტაზე Saagento.ek@gmail.com
  1. საკონტაქტო პირები: ჯანო ქირთბაია - 591931532; ნიკა ჯანგირაშვილი - 591931461; თეა კვარაცხელია - 591931463