აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მიიღე კვლევაში მონაწილეობა

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ატარებს კვლევას, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმების, მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების, ასევე ბიზნესის გაფართოების ხელშეწყობა.

კვლევის კითხვარი მოიცავს 5 ძირითად სექციას.

კითხვარის შესავსებად მიჰყევით მოცემულ ბმულს: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXejnOtP3kuVRXwxmG1WFs77gLCnNX99Yh8ggmh7etUiOJQ/viewform?usp=send_form

კვლევისას, მონაწილის სურვილისამებრ დაცული იქნება კონფიდენციალურობა.