აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

დაიწყო განაცხადების მიღება პროგრამაზე „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს და განაცხადების მიღებას „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერის“ ქვეპროგრამის ჭრილში, რომლის მეშვეობით განხორციელდება აფხაზეთიდან დევნილთა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების ხელშეწყობა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების პროცესში, გარკვეული მრავალწლიანი ნერგებით უზრუნველყოფის გზით, კერძოდ: კაკლის/ნიგოზის; ტყემლის; ქლიავისა და მანდარინის ახალი ჯიშის ნერგებით.

1.      ნერგების კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია მიიღონ:

  • კაკლის/ნიგოზის ნაწილში, როგორც აფხაზეთიდან იგპ-ს, ასევე გალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირებს;
  • ხოლო ტყემლის, ქლიავისა და მანდარინის ნერგების კონკურსში - მხოლოდ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს. შენიშვნა: ამასთან, მანდარინთან დაკავშირებით, წარმოდგენილ უნდა იქნას საქმიანი წინადადება მანდარინის ახალი ჯიშის პლანტაციის გაშენებასთან დაკავშირებით, 200-დე შესაბამისი ნერგის მეშვეობით.

2.    ინფორმაცია ქვეპროგრამის ხსენებული ნაწილის შესახებ და კონკურსის პირობები, ეტაპები, კრიტერიუმები და შესავსები განაცხადის ფორმა იხილეთ ლინკზე: abkhazia.gov.ge/saministro/MINISTRY-OF-FINANCE-AND-ECONOMY

3.  განაცხადების მიღება ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით ხორციელდება 2023 წლის 2 ოქტომბრის 12:00 საათიდან 2023 წლის 22 ოქტომბრის 17:00 საათამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“  ან ელ. ფოსტაზე Saagento.ek@gmail.com

საკონტაქტო პირები: მაია ცანავა -  599903372; თეა კვარაცხელია - 579113897; ირმა ფირცხელიანი - 599756775; ნუგზარ ბასლანძე - 577092373; ჯანო ქირთბაია - 599855369; ნიკა ჯანგირაშვილი - 599040403