აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

პროგრამები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

ტელეფონი: (+995) 551 08 09 84

ელ.ფოსტა: contactus@mhsa.gov.ge

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, სართული 6, 0186, თბილისი, საქართველო

2023 წლის პროგრამები

 ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა (17 ქვეპროგრამა)

1. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები:
 • CT;
 • CT ანგიოგრაფიით;
 • ინტრავენური კონტრასტი;

მიზანი-კომპიუტერულ ტომოგრაფიულ გამოკვლევაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გზით   დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის შედეგის კონტროლი და დინამიკაში დაკვირვება. გართულებულ შემთხვევებში დიაგნოზის ვერიფიცირება. 

აღწერა-ითვალისწინებს  გამოკვლევას 128-შრიანი სკანერის კომპიუტერულ ტომოგრაფზე. ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე -ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
2. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევები:
 • მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევების თანადაფინანსება.

მიზანი-ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა  მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში თანადაფინანსების გზით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე-ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
3. ბავშვთა და მოზრდილთა რეაბილიტაცია;
 • ბავშვთა რეაბილიტაცია (3-დან 16 წლამდე);
 • მოზრდილთა რეაბილიტაცია (16 წლის ზევით);
 • მძიმე პაციენტების ბინაზე რეაბილიტაცია;

         მომსახურება მოიცავს:

 • ექიმ-რეაბილიტოლოგის კონსულტაცია;
 • ფიზიკური თერაპია (ვარჯიში, მასაჟი);
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;
 • ჰიდროკინეზო თერაპია;
 • ბინაზე მომსახურება (მასაჟი);

მიზანი-აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკური რეაბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

აღწერა-ბავშვთა და მოზრდილთა რეაბილიტაციის 1 კურსი შედგება 20 სეანსისგან, ხოლო მძიმე პაციენტების ბინაზე რეაბილიტაცია მოიცავს 10 სეანსს. ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
4. ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები;

        ინსტრუმენტული გამოკვლევები:

 • თავის ტვინის სისხლძარღვთა (ინტრა და ექსტრაკრანიალური) დოპლეროგრაფია;
 • ორივე ქვედა კიდურის სისხლძარღვთა (არტერიები ან ვენები) დოპლეროგრაფია;
 • ციფრული რეტგენოგრაფია;
 • ართროექოსკოპია;
 • ელექტროენცეფალოგრაფია;
 • სპირომეტრია;

        ენდოსკოპიური გამოკვლევები:

 • ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია ანესთეზიის გარეშე;
 • ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია ანესთეზიით;
 • კოლონოსკოპია ანესთეზიით.

მიზანი-ინსტრუმენტულ და ენდოსკოპიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
5. კლინიკურ-ლაბორატორიული  გამოკვლევები; 
 • კუაგულოგრამა (პროთრომბინის დრო, პროთრომბინის ინდექსი, INR-საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობა, თრომბინის დრო, APTT-აქტივირებული პარციალური თრომბინის დრო, ფიბრინოგენი);
 • D-დიმერის განსაზღვრა;
 • C-რეაქტიული ცილის განსაზღვრა;
 • ლიპიდური სპექტრის განსაზღვრა (TC/CHOL-საერთო ქოლესტერინი, HDL-მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, LDL-დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, TG-ტრიგლიცერიდები, IA-ათეროგენობის ინდექსი);
 • ღვიძლის ფუნქციები (ALT-ალანინამინოტრანსფერაზა; AST-ასპარტატამინოტრანსფერაზა; საერთო,პირდაპირი და არაპირდაპირი ბილირუბინი);
 • გლიკოზირებული ჰემოგლობინი;
 • D - ვიტამინის განსაზღვრა;

მიზანი-ცალკეულ ლაბორატორიულ გამოკვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე -ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
6. დასავლეთ საქართველოს რეგიონში კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები; 
 • CT;
 • ინტრავენური კონტრასტი;

მიზანი-მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე  გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
7. ბავშვთა და მოზრდილთა სტომატოლოგიური მომსახურება;

        ბავშვთა სტომატოლოგიური მომსახურება:

 • კარიესის მკურნალობა;
 • პულპიტის მკურნალობა;
 • პერიოდონტიტის მკურნალობა;
 • სარძევე კბილის ექსტრაქცია;
 • მუდმივი კბილის ექსტრაქცია;

        მოზრდილთა სტომატოლოგიური მომსახურება:

 • მთლიანი ან ნაწილობრივი (ზედა ან/და ქვედა ყბის) კბილების მოსახსნელი პროთეზირება;
 • კბილის ექსტრაქცია;

მიზანი  - სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით ბენეფიციართა და მათი ოჯახების სოციალური მხარდაჭერა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.   

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ  სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული  ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი, რომელიც არის  სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ან/და მრავალშვილიანი (4+) ოჯახის წევრი.

8. მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევა;

        პირველადი გამოკვლევები:

 • ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაცია და გამოკვლევები(მხედველობის სიმახვილის განსაზღვრა (რეფრაქციის დადგენა, რეფრაქტომეტრია), ტონომეტრია, წინა და უკანა საკნების ოფთალმოსკოპია);

        დამატებითი გამოკვლევები:

 • რქოვანას ტოპოგრაფია;
 • ოპტიკურ-კოჰერენტული ტომოგრაფია;
 • კომპიუტერული პერიმეტრია;

მიზანი-მხედველობის ორგანოს სკრინინგულ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა - ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული   შემთხვევა)ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
9. ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა დიაგნოსტიკა;

        I კომპონენტი:

 • ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაცია;
 • ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა;
 • თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა;

        II კომპონენტი:

 • თავისუფალი თიროქსინის (FT4) განსაზღვრა;
 • თავისუფალი ტრიიოდთირონინის (FT3) განსაზღვრა;
 • თირეოპეროქსიდაზას მიმართ ანტისხეულების (Anti TPO) განსაზღვრა;

მიზანი-ფარისებრი ჯირკვლის დიაგნოსტიკურ კვლევებზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე-აფხაზეთიდან დევნილი პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
10. სისხლის მიმოქცევის დაავადებათა სკრინინგი;

        I კომპონენტი:

 • ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაცია;
 • ელექტროკარდიოგრამის გადაღება-გაშიფვრა;

        დამატებითი გამოკვლევების კომპონენტი:

 • ექოკარდიოგრაფია;
 • ჰოლტერი -24 საათიანი ეკგ მონიტორინგი;
 • ტრედმილი-დატვირთვის სტრეს ტესტი;

მიზანი-სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგულ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე -ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
11. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;
 • დადასტურებული უშვილობის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა მკურნალობის  თანადაფინანსება.

მიზანი-ბენეფიციართა   ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებულ    ჰოსპიტალურ   სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება  თანადაფინანსების გზით ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის მიხედვით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე-უშვილობის დადასტურებული დიაგნოზის მქონე რეპროდუქციული ასაკის  ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი; 

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
12. ბავშვთა და ქალთა პერსონალიზებული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;
 • გინეკოლოგის კონსულტაცია;
 • პაპ ტესტი;
 • ნაცხის მიკროსკოპიული გამოკვლევა;
 • რეპროდუქტოლოგის კონსულტაცია;
 • მამოლოგის კონსულტაცია;
 • გინეკოლოგიური ექოსკოპია (ვაგინალური ან ტრანსაბდომინალური)
 • ორივე სარძევე ჯირკვლის ექოსკოპია;
 • კოლპოსკოპია;
 • პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში;
 • HPV ტესტი;

მიზანი-აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვთა და ქალთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ამბულატორიულ სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მოსარგებლე-11 წლიდან რეპროდუქციული ასაკის (48 წლამდე) ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
13. ბიოფსია და მასთან დაკავშირებული გამოკვლევები;
 • ბიოფსიური კვლევების თანადაფინანსება.

მიზანი-ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ბიოფსიურ კვლევაზე ფინანსური   ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში თანადაფინანსების გზით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
14. აფხაზეთიდან დევნილთა მრავალპროფილური სკრინინგული გამოკვლევები;
 • სხვადსხვა პროფილის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ბენეფიციართა ადგილზე გამოკვლევა;

მიზანი-აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

 სხვადასხვა დარღვევათა ადრეული დიაგნოსტიკა და  შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა.

აღწერა-ითვალისწინებს თბილისსა და რეგიონებში (სამეგრელო-ზემო სვანეთი,  იმერეთი,  აჭარა, კახეთი, ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი) გასვლით სამედიცინო პროფილაქტიკური გასინჯვებს.

მოსარგებლე-ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

15. ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობა;
 • მედიკამენტური (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია და ა.შ), მკურნალობის      თანადაფინანსება;
 • სხივური თერაპიის თანადაფინანსება;
 • რადიოაქტიური იოდით მკურნალობის თანადაფინანსება;
 • ავთვისებიანი სიმსივნის გენეტიკური კვლევის თანადაფინანსება.

მიზანი-ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთათვის დამატებით სამედიცინო მომსახურებებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში თანადაფინანსების გზით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე-ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
16. ბავშვთა აბილიტაცია;
 • ოკუპაციური თერაპია;
 • ქცევითი თერაპია;
 • მეტყველების თერაპია;
 • ფსიქოლოგიური თერაპია;

მიზანი-განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 2დან 16-წლამდე ასაკის პირთა ფსიქო-მოტორული ჯანმრთელობის გაუმჯობესების, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერებისა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

აღწერა-აბილიტაციის ერთი კურსი შედგება 20 სეანსისგან (10 დღე).

მოსარგებლე-2-დან 16 წლამდე ასაკის ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი  პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი.
17. პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფიული გამოკვლევა (PET/CT);
 • პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფიული გამოკვლევის თანადაფინანსება.

მიზანი-მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში თანადაფინანსების გზით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).

  სტაციონარული მომსახურების პროგრამა (3 ქვეპროგრამა)

1. დიაგნოსტიკისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობა; 
 • დიაგნოსტიკისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება.

მიზანი-ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

აღწერა-ითვალისწინებს როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში მცხოვრებ დევნილთა მომსახურების დაფინანსებას. ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება  თანადაფინანსების გზით ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის მიხედვით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

       უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
2. გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფია;
 • გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფიის დაფინანსება.

მიზანი -კორონარულ ანგიოგრაფიაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი-გეგმიური კორონაროგრაფიის კონკრეტული შემთხვევა ფინანსდება მხოლოდ სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე.

მოსარგებლე - ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლამდე ასაკის პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • პენსიონერი;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).
3. ენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება;
 • მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირების თანადაფინანსება.

მიზანი-მოსარგებლეებისათვის მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

აღწერა-ბენეფიციარისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ეპიზოდი (კონკრეტული შემთხვევა) ფინანსდება საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, თანადაფინანსების გზით ქვეპროგრამით დამტკიცებული ლიმიტის მიხედვით და პაციენტის მიერ შერჩეულ კლინიკაში.

მოსარგებლე- ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი   პირი.

        უპირატესობა:

 • სოციალურად დაუცველი პირი;
 • შშმ სტატუსის მქონე პირი;
 • 18 წლიდან-საპენსიო ასაკმდე პირი;
 • ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები;
 • მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის, ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი (მეუღლე).

ა(ა)იპ  აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო

ტელეფონი: +995 577 09 25 51

ელ.ფოსტა: acmi.abkhazia@gmail.com

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, სართული 6, 0186, თბილისი, საქართველო

2023 წლის პროგრამები

1. ოკუპირებული აფაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდ-სტაციონარების) მედიკამენტებით მხარდაჭერის პროგრამა;
2. ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა;
3. სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა;
4. ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები, მოქალაქეობის არმქონე პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება (ამოქმედდება II კვარტლიდან);
5. ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმებისა და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადება (ამოქმედდება II კვარტლიდან);