აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

2024 წლის 2 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების რეორგანიზაციის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია.

განიხილეს „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის დაწების შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2009 წლის 22 იანვრის №1 დადგენილებაში განსახორციელებელი ცვლილებები.

მთავრობის წევრებმა ასევე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები და სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.