აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მევლუდ ჯაჭვლიანმა ქუთაისსა და წყალტუბოში მცხოვრებ ზემო აფხაზეთიდან დევნილ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ვაუჩერები გადასცა

ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის წარმომადგენლობის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის ფარგლებში, ზემო აფხაზეთიდან დევნილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ორ წლამდე ბავშვებისთვის კვების პროდუქტების და ჰიგიენის საგნების მიწოდების მიზნით, მევლუდ ჯაჭვლიანმა - ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ქ.ქუთაისში და ქ.წყალტუბოში მცხოვრებ ზემო აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ვაუჩერები გადასცა.

ვაუჩერების გადაცემაში მონაწილეობას ღებულობდნენ: ნათია კოპალიანი - აფხაზეთის ა.რ. იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტროს იმერეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი; ლაშა მარგიანი - აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგებელი.