აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2024 წლის 21 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრ – „ბიზნესინკუბატორის“, სსიპ „აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის“ და ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს.

2024 წლის 20 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა სხდომაზე სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მომსახურების სააგენტოს“, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოსა“ და სსიპ „კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს“ მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს.

2024 წლის 16 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის განკარგულების პროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ“.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტოს მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია.

2024 წლის 31 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.

2023 წლის 12 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მიხედვით, აფხაზეთის ოკუპაციის 30-ე წლისთავთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ იმსჯელეს. აგრეთვე, განიხილეს თბილისობის დღესასწაულის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმის ღონისძიებაში მონაწილეობა, სადაც აფხაზეთის კუთხე იქნება წარმოდგენილი.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

2023 წლის 22 აგვისტოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.  მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

სხდომის მიმდინარეობისას მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა, რომელშიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ასევე განათლებისა და კულტურის სამინისტროების 6 თვის ანგარიში მოისმინეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრმა დავით ფაცაციამ სამინისტროსა და სსიპ - აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურების სააგენტოს 6 თვის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა, ისაუბრა პრიორიტეტული მიმართულებებით განხორციელებულ და მიმდინარე პროგრამებზე, პროექტებზე, მათ შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე.

დავით ფაცაციამ დეტალურად განიხილა დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერის, დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის, დევნილთა მომსახურების ცენტრების, დევნილთა სამართლებრივი მხარდაჭერის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიმდინარეობა.

დავით ფაცაციამ ასევე ყურადღება გაამახვილა იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და დევნილთა განსახლების ობიექტებში შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან შეხვედრებზე მიღებულ ინფორმაციებსა და მათ საფუძველზე დაგეგმილ ღონისძიებებზე, შემეცნებითი და დევნილთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი პროექტების აუცილებლობაზე.

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე ნინო ლობჟანიძემ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპებისა და ა(ა)იპ-ის მიერ შესრულებული სამუშაოს ექვსი თვის ანგარიში წარადგინა.

ნინო ლობჟანიძემ  დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა ინფორმაცია ისეთ პრიორიტეტულ პროგრამებზე, როგორებიცაა  სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პერსონალის ფინანსური დახმარება, განათლების ხელშეწყობა, სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა, ონლაინ საკვირაო სკოლა და აფხაზური ენის პედაგოგთა მხარდაჭერა.

მინისტრის მოადგილემ, ასევე, ისაუბრა სამინისტროს დაქვემდებარებული შემოქმედებითი კოლექტივების მიერ განხორციელებულ იმ კულტურულ საღამოებსა და ღონისძიებებზე, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში მოეწყო.

ნინო ლობჟანიძემ ხაზგასმით აღნიშნა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მიერ განხორციელებული წარმატებული პროექტების - „კულტურული ინიციატივები“, „ევროპული არდადეგები“, „აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე კლუბების, გუნდების ხელშეწყობა“ და სხვა პროგრამების მნიშვნელობა და საჭიროება.

გასვლით სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის და სამინისტროების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა, რომელშიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების 6 თვის ანგარიში მოისმინეს.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ლევან ჩაკვეტაძემ სამინისტროს და სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტოს მიერ მიმდინარე წლის 6 თვეში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარადგინა, სადაც სამინისტროსა და სააგენტოს პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრა. განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა მიმდინარე პროგრამებზე, ახალ ინიციატივებსა და მათ შედეგებზე. მინისტრმა აღნიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში წინა წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბენეფიციართა მომართვიანობა საგრძნობლად არის მომატებული.

ლევან ჩაკვეტაძემ, ასევე, მიმდინარე წლის გეგმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამინისტრო აქტიურად გააგრძელებს ჯანდაცვითი პროგრამებისა და ახალი პროექტების განხორციელებას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ლევან თევზაიამ სხდომაზე სამინისტროსა და მთლიანად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების პარამეტრებზე ისაუბრა და ყურადღება გაამახვილა სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელებულ ეკონომიკურ და აგრარული მიმართულების  პროგრამებზე „დასაქმების ხელშეწყობა“, „ეკონომიკური მომსახურება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“, „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“ და სხვა.

ლევან თევზაიამ, ასევე, მიმდინარე წელს დევნილი მეწარმეებისა და ფერმერების საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ ისაუბრა.

გასვლით სხდომას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის და სამინისტროების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

2023 წლის 31 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშის შესახებ და განიხილეს კანონპროექტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

სხდომაზე, ასევე, მოისმინეს იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის 2023 წლის 6 თვის ანგარიში.

2023 წლის 24 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - პრიორიტეტების დოკუმენტი. 

სხდომაზე ასევე მოისმინეს წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 2023 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შედეგების შესახებ ინფორმაცია და დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

2023 წლის 5 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე საკითხი განიხილეს.

2023 წლის 20 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე საკითხი განიხილეს.

2023 წლის 7 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის - პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრ „თეთრი ტალღისთვის“ საქართველოს და აფხაზეთის სახალხო არტისტის, გიორგი რატიანის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

სხდომაზე ასევე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე  საკითხები.

 

2023 წლის 24 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა მიმდინარე აქტუალური საკითხები განიხილეს.

2023 წლის 28 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების შესახებ.

ასევე, განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონპროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.