აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სსიპ ,,აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო

სსიპ ,,აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო

_______________________________

მისამართი: მიხეილ თამარაშვილის N 15ა

ტელ. 577 092 636