აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სსიპ ,,აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტოს თავმჯდომარე ზვიად ზაქარაია