აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ყოველკვირეული თათბირი გაიმართა

2019   წლის  4  თებერვალს  აფხაზეთის   ა/რ   ფინანსთა   და  ეკონომიკის   სამინისტროში  გაიმართა   მორიგი   სამუშაო   თათბირი.   მინისტრმა   მოისმინა  სტრუქტურული   ქვედანაყოფების  ხელმძღვანელებისგან   გასული     კვირის  განმავლობაში   გაწეული   მუშაობის   ინფორმაცია.  მურმან  ფარფალიამ   კვლავ  დააყენა  საკითხი   შ.პ.ს .  ‘’ავტოტრანსერვისის’’    ლიკვიდაციის    და     პოლიკლინიკების   გაერთიანების  შესახებ,  რომელიც  უნდა   დასრულდეს    უახლოეს   დროში. მინისტრმა ისაუბრა სხვა მიმდინარე საკითხებზე.