აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ყოველკვირეული თათბირი გაიმართა

2019 წლის 11 თებერვალს აფხაზეთის ა/რ  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში გაიმართა მორიგი ყოველკვირეული თათბირი სტრუქტურულ ერთეულებთან, რომელსაც უძღვებოდა  მურმან ფარფალია . მინისტრმა დამსწრეთ  გააცნო 2019 წლის 8 თებერვალს აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სხდომაზე განხილული საკითხები. მინისტრმა დეპარტამენტების, სამმართველოებისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსებს დაავალა მოამზადონ მასალები  აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომისათვის, რომელიც გაიმართება 2019 წლის 13 თებერვალს 12 საათზე  აფხაზეთის ა/რ  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში.