აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ყოველკვირეული თათბირი გაიმართა

2019 წლის 18 თებერვალს აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის  სამინისტროში გაიმართა  მორიგი  თათბირი სტრუქტურულ ერთეულებთან. თათბირს უძღვებოდა  მინისტრი– მურმან ფარფალია. მან ყურადღება  გაამახვილა ა/წლის 13 თებერვალს აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის  მიერ აფხაზეთის ა/რ  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში  ჩატარებულ გასვლით სხდომაზე  და აღნიშნა, რომ მთავრობის წევრების  მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და რეკომენდაციები გასათვალისწინებელია სამინისტროს საქმიანობაში. მინისტრი შეეხო სახელმწიფო 100%–იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობას, დისციპლინას და სხვა მიმდინარე თემებს.