აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ყოველკვირეული თათბირი გაიმართა

      2019 წლის 25 მარტს აფხაზეთის ა/რ  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში გაიმართა მორიგი თათბირი სტრუქტურულ ერთეულებთან. თათბირს უძღვებოდა მინისტრი  – მურმან ფარფალია. მან ყურადღება გაამახვილა აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ა/წლის 13 თებერვალს გამართული აფხაზეთის ა/რ მთავრობის გასვლითი სხდომის #4 ოქმის ამონაწერის შესაბამისად შესასრულებელ დავალებებზე. მინისტრმა ისაუბრა აფხაზეთის ა/რ 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების განხორციელების აუცილებლობაზე,  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის მიერ დაფუძნებული (რომლის 100%–იან წილსაც მართავს აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო)  კერძო სამართლის იურიდიული პირების  საქმიანობის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ჩატარებაზე და სხვა მიმდინარე საკითხებზე.