აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მიმდინარე პროექტები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს აფხაზეთიდან დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობა. ამ მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს   სტატისტიკის სამმართველო ქმნის აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - სამუშაოს მაძიებელთა ელექტრონულ ბაზას.  ასევე, იქმნება შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიის, სპეციალობისა და უნარების მქონე პირთა  რეესტრი, რომელიც მიეწოდება  დამსაქმებლებს. სათანადო ვაკანსიის არსებობის  შემთხვევაში, სამინისტროს საშუალება ექნება დაეხმაროს  დაინტერესებულ ბენეფიციარებს დასაქმებაში.

დაინტერესებულმა პირებმა ინფორმაცია გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე tiashvili.afsm@gmail.com

დანართი: სააპლიკაციო ფორმა