აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი სახელწოდებით - „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგება“.

მიმდინარე წლის 16 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით, აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სისტემის თანამშრომლებისთვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგება“ტრენინგის მიზანი იყო მსმენელების ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლება, უტყუარი და ზუსტი ფინანსური ანგარიშგების შესადგენად. კურსის მსვლელობისას განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

  • ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო ორგანიზაციების ინდივიდუალური ბუღალტრული ანგარიშგების მომზადება;
  • ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო ორგანიზაციების ნაერთი (კონსოლიდირებული) ბუღალტრული ანგარიშგების მომზადება;
  • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და  სამუშაო ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა, ნაერთი (კონსოლიდირებული) ბუღალტრული ანგარიშგების მიზნებისთვის;
  • ბიუჯეტის შესრულების და ბუღალტრული ანგარიშგების შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
  • ბუღალტრული ანგარიშგების ანალიზი და შეფასების  კრიტერიუმები.