აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სამუშაო შეხვედრა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან

შეხვედრა შედგა 2019 წლის 24 დეკემბერს აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროში. სადაც აღინიშნა, რომ 2019 წელს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ჩატარებული სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად საგრძნობლად გაფართოვდა სამინისტროს საქმიანობის არეალი.შეხვედრაზე განხილულ  იქნა შიდა აუდიტორულ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შიდა კონტროლის  დეპარტამენტის წარმომადგენლების მოსაზრებით, 2020 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს პილოტური სისტემური აუდიტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შიდა აუდიტის სუბიექტების მონაწილეობით.