აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

15 დეკემბერს, აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ელისო გვასალია აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე მოხსენებით წარსდგა

სესიაზე განიხილეს შემდეგი კანონპროექტი:
„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ აფხაზეთის ა/რ კანონის პროექტი;
„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აფხაზეთის ა/რ კანონის პროექტი;
„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აფხაზეთის ა/რ კანონის პროექტი.
აღნიშნული კანონპროექტები მიზნად ისახავს აფხაზეთის ა/რ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზის აღმოფხვრას, ფუნქციებისა და ამოცანების შესაბამისად სამინისტროს ჩამოყალიბებას აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით.
აღნიშნული კანონპროექტების მიღებას უმაღლესი საბჭოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი.