აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სსიპ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების,კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი -,,ბიზნეს - ინკუბატორი"