აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ა(ა)იპ ,,საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის’’ დირექტორი ვახტანგ ფოჩხუა