აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2022 წლის 22 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის წევრებს აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინა.

სხდომაზე ასევე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - პრიორიტეტების დოკუმენტი და დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2022 წლის 20 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, განათლებისა და კულტურის, ეკონომიკური მხარდაჭერისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებებით მათი უწყებების მიერ განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების შესახებ.

ასევე, განიხილეს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2022 წლის 31 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა განიხილეს საქართველოს კანონპროექტი „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“, ასევე, სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2022 წლის 29 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის 3 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ და სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2022 წლის 12 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 24 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 23 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 28 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებების პროექტები, რომლებიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახელწოდებაში შეტანილი ცვლილებიდან გამომდინარეობს.

ასევე, განიხილეს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე სიკითხები.

2021 წლის 29 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტის ლიკვიდაციის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

2021 წლის 17 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოწყვლადი კატეგორიის აფხაზეთიდან დევნილებისთვის აფხაზეთის მთავრობის მიერ დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებების მზადების მიმდინარეობის შესახებ საკითხი განიხილეს.

2021 წლის 3 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების შესახებ“ და „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ კანონებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

2021 წლის 3 ნოემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა მიერ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად „საგანგებო მდგომარეობასთან, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით საშიშ ეპიდემიასთან ან პანდემიასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ქონებით მოსარგებლეთა მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“.

მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ.

სხდომაზე, ასევე, განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2021 წლის 22 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 9 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფორმირების მიმდინარეობის შესახებ.

სხდომაზე, ასევე, განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2021 წლის 1 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი „დევნილთა საცხოვრებლებში მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს მიერ  შესყიდვების გამარტივებული წესით განხორციელების თაობაზე.

სხდომაზე ასევე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში აფხაზეთის მთავრობის გასვლითი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში აფხაზეთის მთავრობის მორიგი გასვლითი სხდომა გაიმართა. სხდომაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი და აფხაზეთის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ.

განათლებისა და კულტურის მინისტრმა ეკა ხოფერიამ სამინისტროს სსიპ-ების ხელმძღვანელებთან ერთად აფხაზეთის მთავრობის წევრებს უწყების მიერ 2021 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. სხდომაზე სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროგრამების და პროექტების შესახებ ისაუბრეს.

უწყების მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის“ და „აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამები. განსაკუთრებული მიღწევების მქონე მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ფინანსური ხელშეწყობისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით სამინისტროში გრძელდება დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები, ასევე, „აკადემიკოსს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია“გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების დისციპლინების პოპულარიზაციისთვის. მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით „აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდა 4 სამეცნიერო ნაშრომი.

კულტურულ ფასეულობათა დაცვის მიმართულებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, აფხაზეთის ისტორიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყო ფოტოგამოფენა „კადრები აფხაზეთიდან“ და ჩატარდა კვირეული „აღმოაჩინე აფხაზეთი“.

კერძო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა აფხაზეთის საჯარო სკოლებს და განახლდა მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს, სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის, სოხუმის მოზარდ-მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრ „თეთრი ტალღას“ და აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსაბლ „აფხაზეთის“ ხელმძღვანელებმა ისაუბრეს საანგარიშო პერიოდში მათ მიერ განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზე.

სხდომის ბოლოს მონაწილეებმა განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნებისა და სპორტის მიმართულებით უწყების სამომავლო გეგმებსა და აქტივობებზე ისაუბრეს.

სხდომას აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საერთაშორისო კავშირების, განათლებისა და კულტურის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ მგალობლიშვილი, აფხაზეთის მთავრობის აპარატის და განათლებისა და კულტურის სამინისროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.