აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტრუქტურა

პირადი ინფორმაცია

დაბადების ადგილი: საქართველო, აფხაზეთი ქ. სოხუმი

დაბადების თარიღი: 13.03.1971წ.

განათლება

ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის       სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ისტორია–იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობოს სპეციალობა.

სამუშაო გამოცდილება

07.1988-12.1989 - მუშა, კოხორის (გალის რაიონი) ციტრუსების საზოგადოებრივი მეურნეობა

10.1994- 12.1994 -კადრებისა და კადრების მომზადების განყოფილების წამყვანი ინსპექტორი, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია;

12.1994-03.2000 - იურიდიული განყოფილების წამყვანი იურისტ-კონსულტანტი, იურიდიული განყოფილების უფროსის მ/შ, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია;

04.2000-11.2000 -მოქალაქეთა მისაღების კონსულტანტის მ/შ, აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სასამართლო;

11.2000- 07.2003 - სამართლებრივი ინფორმატიკის განყოფილების სტატისტიკის სექტორის გამგის კონსულტანტის მ/შ, აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სასამართლო;

07.2003-10.2005- ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატის სხდომის მდივანი, აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სასამართლო;

 11.2005- 10.2007- მოსამართლის თანაშემწე, სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლო;

10.2007- 10.2009-სასამართლოს მანდატური,  სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლო;

 03.2010-04.2010 - იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

07.2010-10.2013 - იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტრო;

10.2013-01.2014 - მინისტრის  მოადგილე, აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტრო;

2014 წლიდან    ქონების  მართვისა და პრივატიზაციის დეპარტამენტის უფროსი,  აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

2021 წლიდან სსიპ ,,აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტოს“ თავმჯდომარე;

ენები 

 რუსული

ინგლისური