აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

რუსლან აბაშიძემ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“ მიიღო მონაწილეობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“ მიიღო მონაწილეობა.

კონფერენცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართა და მიეძღვნა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორების – ალფრედ კურატაშვილის, ნათელა მაისურაძის და ოთარ დავითაშვილის ხსოვნას.

კონფერენციაში მონაწილე სამართალმცოდნეობის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტოლოგიის დარგში წამყვანმა მეცნიერებმა და მკვლევარებმა ერთმანეთს თავისი ცოდნა გაუზიარეს და განიხილეს დღეს მსოფლიოში არსებული გამოწვევები და თანამედროვე ტენდენციები.

კონფერენცია ქართულ, ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე მიმდინარეობდა და ხელისუფლების და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტები, დოქტორანტები და ახალგაზრდა მკვლევარები ესწრებოდნენ.