აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ლევან ჩაკვეტაძემ UNHCR-ის ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

UNHCR-მა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატსა და დევნილთა სააგენტოს შორის კომუნიკაციისა და ინფორმაციის გაზიარების გასაუმჯობესებლად სამუშაო შეხვედრა გამართა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა შეხვედრაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ უახლესი ინფორმაცია წარადგინა.

შეხვედრის მიზანია კომუნიკაციისა და ინფორმაციის გაზიარების გაუმჯობესება დევნილთა სააგენტოსა და დევნილ მოხალისეთა ქსელს შორის, ასევე დევნილების უშუალო ჩართულობის უზრუნველყოფა ყველა გადაწყვეტილებაში, რომელიც გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე.

საქართველოში UNHCR-ის ოფისის დაარსების დღიდან ორგანიზაცია ჩართულია დევნილთა დახმარების საკითხებში, ამჟამად ინარჩუნებს დევნილთა დაცვის მონიტორინგისა და ადვოკატირების როლს და ზრდის მის წვდომას საზოგადოების მოხალისეთა ქსელის მეშვეობით. ქსელი მიზნად ისახავს დევნილებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებას და მათ დახმარებას უფრო სწრაფი გადაწყვეტილებებისა და სერვისების წვდომაში რეფერალური სისტემის გაძლიერებით.