აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო

აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო რიგ პროგრამებს ახორციელებს, რომელთა შორისაა:

 • "ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა“ - პროგრამის მიზანია: ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების (ექიმის კონსულტაცია და ამბულატორიული კვლევები) დაფინანსების უზრუნველყოფა შესაბამისი ლიმიტის ფარგლებში.                                                                                                                                  ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები, მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის მეტად მნიშვნელოვანია იმ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებას არ ექვემდებარება, რადგან რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ჰოსპიტალური (სტაციონარული) მომსახურების დაფინანსებას, ხოლო ამბულატორიული კომპონენტით ფინანსური მხარდაჭერა მხოლოდ ონკოპაციენტებზე ვრცელდება.
 • აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდ- სტაციონარების) მედიკამენტების მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის მიზანია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდ-სტაციონარების) დახმარება საჭირო მედიკამენტებით, მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ქრონიკული დაავადებების გართულებების პრევენციის მიზნით.
 • სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა. პროგრამის მიზანია საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გარდაცვლილ (მათ შორის კოვიდ-19 ვირუსის შედეგად) ოკუპირებული აფხაზეთში მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეთა სარიტუალო მომსახურება და ტრანსპორტირება ენგურის ხიდამდე.

აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო 2021 წლის 1 მარტს დააფუძნა.

აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტოს საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს: ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაცია, საქმიანობის ეფექტიანობის განსაზღვრა და კონტროლი; მათ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციებისა და მოთხოვნების საფუძველზე შესაბამისი პროგრამების განხორციელება; დასაქმებულ პირთა ელექტრონული ბაზის წარმოება; პერსონალის პროფესიული გადამზადების, ცოდნის უნარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობა; მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვა და არსებული კადრების გადამზადება; სამედიცინო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესწავლა; საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით არასაბიუჯეტო სახსრების გრანტების მოზიდვა, პროექტების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან კოორდინირებით შემდგომი განხორციელება; ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობაზე მუდმივი ზედამხედველობა და გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა; მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და შექმნილი პრობლემების დროს დაუყოვნებლივი რეაგირება; ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადმოყვანის პროცედურებში ჩართულობა; საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, შუამდგომლობების მომზადება შესაბამის უწყებებში, რაც დროული დაფინანსებისთვის მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს.

აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები

ამბულატორიული დახმარების პროგრამა მოიცავს:

 1. ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის კომპონენტს:
 • ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია;
 1. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევების კომპონენტს:
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფიით (კონტრასტით);
 1. ინსტრუმენტული გამოკვლევების კომპონენტს:                                       
 • თავის ტვინის სისხლძარღვთა (ექსტრა და ინტრაკრანიალური) დოპლეროგრაფია;
 • ქვედა კიდურების სისხლძარღვთა დოპლეროგრაფია;
 1. სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტი
 • შშმპ სტატუსის მქონე, ტრავმის შემდგომი ან ფიზიკური განვითარების დარღვევის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო რეაბილიტაცია:
 • ზოგადი მასაჟი;
 • სამკურნალო ვარჯიში;
 • ჰიდროკინეზოთერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;
 • 18 წლის ზევით ასაკის მძიმე ნევროლოგიურ და ტრავმის შემდგომ პაციენტთა რეაბილიტაცია:
 • ზოგადი მასაჟი;
 • სამკურნალო ვარჯიში;
 • ჰიდროკინეზოთერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;

ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა მოიცავს:

 1. გეგმიურ კორონარულ ანგიოგრაფიას

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა მოიცავს:

 1. ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტს.
 1. ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტს:
 • სხივური თერაპიის თანადაფინანსება.
 • ჰორმონო და ქიმიოთერაპიის (მანიპულაცია+მედიკამენტი) თანადაფინანსება.
 • სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსება.

 

აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტში დევნილებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ლევან ჩაკვეტაძემ და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ადმინისტრაციის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსმა თამაზ ბესტაევმა პარლამენტში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და დევნილობაში მყოფი თანამოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებული მდგომარეობაზე იმსჯელეს.

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი კომისიის ერთობლივ სხდომაზე მომხსენებლებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობის, რეფერალური დახმარების პროგრამის შესრულების საკითხსა და დევნილებისთვის გაწეულ სამედიცინო დახმარებების შესახებ ისაუბრეს. ყურადღება გაამახვილეს ასევე იმ პრობლემებსა და გამოწვევებზე, რომლებიც კვლავაც რჩება უწყებების საქმიანობაში.

სხდომის მუშაობაში კანონმდებლებთან ერთად მონაწილეობდნენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

ლევან ჩაკვეტაძე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს შეხვდა
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი ლევან ჩაკვეტაძე და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრი ლევან თევზაია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს და მინისტრის პირველ მოადგილეს თამარ გაბუნიას შეხვდნენ.
 
შეხვედრაზე ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები პაციენტების სამედიცინო საჭიროებები და ჯანდაცვის პოლიტიკა განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხებს.
 
ასევე ისაუბრეს არსებულ პროექტებზე, სამომავლო გეგმებზე და შეთანხმდნენ, რომ არსებულმა რეფორმებმა დევნილთა სოციალური კეთილდღეობა კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს.
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები

ამბულატორიული დახმარების პროგრამა მოიცავს:

 1. ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის კომპონენტს:
 • ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია;
 • ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია ანესთეზიით;
 1. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევების კომპონენტს:
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფიით (კონტრასტით);
 1. ინსტრუმენტული გამოკვლევების კომპონენტს:                                       
 • თავის ტვინის სისხლძარღვთა (ექსტრა და ინტრაკრანიალური) დოპლეროგრაფია;
 • ქვედა კიდურების სისხლძარღვთა დოპლეროგრაფია;
 1. სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტი
 • შშმპ სტატუსის მქონე, ტრავმის შემდგომი ან ფიზიკური განვითარების დარღვევის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო რეაბილიტაცია:
 • ზოგადი მასაჟი;
 • სამკურნალო ვარჯიში;
 • ჰიდროკინეზოთერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;
 • 18 წლის ზევით ასაკის მძიმე ნევროლოგიურ და ტრავმის შემდგომ პაციენტთა რეაბილიტაცია:
 • ზოგადი მასაჟი;
 • სამკურნალო ვარჯიში;
 • ჰიდროკინეზოთერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;

ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა მოიცავს:

 1. გეგმიურ კორონარულ ანგიოგრაფიას

სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა მოიცავს:

 1. ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტს.
 1. ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტს:
 • სხივური თერაპიის თანადაფინანსება.
 • ჰორმონო და ქიმიოთერაპიის (მანიპულაცია+მედიკამენტი) თანადაფინანსება.
 • სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსება.

 

 

 

აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ლევან ჩაკვეტაძე უხელმძღვანელებს
აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლევან ჩაკვეტაძე უხელმძღვანელებს.
 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ახალი მინისტრი დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ წარუდგინა.
 
ლევან ჩაკვეტაძე დღემდე დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დევნილთა და ეკომიგრანტთა დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას იკავებდა.
ამბულატორიული დახმარების და სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები

        ამბულატორიული დახმარების პროგრამა მოიცავს:

 1. ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის კომპონენტს:
 • ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია;
 • ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია ანესთეზიით;
 1. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევების კომპონენტს:
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფიით (კონტრასტით);
 1. ინსტრუმენტული გამოკვლევების კომპონენტს:                                       
 • თავის ტვინის სისხლძარღვთა (ექსტრა და ინტრაკრანიალური) დოპლეროგრაფია;
 • ქვედა კიდურების სისხლძარღვთა დოპლეროგრაფია;
 • ციფრული რენტგენოგრაფია;
 • ართროექოსკოპია;
 1. ლაბორატორიული გამოკვლევების კომპონენტი:
 • კოაგულოგრამა.
 • D-დიმერის განსაზღვრა.
 1. აბილიტაციის კომპონენტს:
 • 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო აბილიტაცია:
 • ოკუპაციური თერაპია;
 • ქცევითი თერაპია;
 • მეტყველობითი თერაპია;;
 • ფსიქო თერაპია;
 • ექიმის კონსულტაცია;
 1. სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტი
 • შშმპ სტატუსის მქონე, ტრავმის შემდგომი ან ფიზიკური განვითარების დარღვევის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო რეაბილიტაცია:
 • ზოგადი მასაჟი;
 • სამკურნალო ვარჯიში;
 • ჰიდროკინეზოთერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;
 • 18 წლის ზევით ასაკის მძიმე ნევროლოგიურ და ტრავმის შემდგომ პაციენტთა რეაბილიტაცია
 • ზოგადი მასაჟი;
 • სამკურნალო ვარჯიში;
 • ჰიდროკინეზოთერაპია;
 • აპარატურული ფიზიოთერაპია;

        სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა მოიცავს:

 1. ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტს.
 1. ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტს:
 • სხივური თერაპიის თანადაფინანსება.
 • ჰორმონო და ქიმიოთერაპიის (მანიპულაცია+მედიკამენტი) თანადაფინანსება.
 • სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსება.
ენგურზე გადმოსვლისას დაღუპულ ელგუჯა გვალიას დედას მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტები გადაეცემა

მდინარე ენგურზე გადმოსვლისას დაღუპულ ელგუჯა გვალიას დედას აფხაზეთის ა/რ ჯანდაცვის სამინისტროს სახელით მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტები გადაეცემა.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდათ
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი განმუხურის საჯარო სკოლაში, სოფელ ახალკახათის აფხაზეთის N14 საჯარო სკოლასა და ქ.ზუგდიდის აფხაზეთის N12 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებს სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდათ.
 
აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „მიზნობრივი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მრავალპროფილური სკრინინგული კვლევის პროგრამის“ ფარგლებში, სამედიცინო აქციაში თბილისის წამყვანი კლინიკების და აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებების ექიმ-სპეციალისტები მონაწილეობდნენ.
 
მოსწავლეებს სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო შემოწმება და ექოსკოპიური გამოკვლევა (ენდოკრინულ დაავადებათა სკრინინგი, ტანდეგობის დარღვევის გამოვლენა, პირის ღრუს დაავადებათა და მხედველობის დაავადებათა სკრინინგი) ჩაუტარდათ.
 
აქციის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარებს ჩაუტარდათ C ჰეპატიტის სკრინინგი და ნებაყოფლობითი, COVID-19-ის ანტიგენზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტირება. დადებითი პასუხის მქონე პაციენტებზე ბინაზე მართვის პროტოკოლით გათვალისწინებული მედიკამენტების ნაკრები გაიცა. ღონისძიების ფარგლებში, ასევე, მოსწავლეებს პირველადი მოხმარების ჰიგიენური საშუალებები გადაეცათ.
 
სამედიცინო პროგრამა ახალი კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების გათვალისწინებით, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების და შესაბამისი რეკომენდაციების სრული დაცვით მიმდინარეობდა. პროგრამის მიმდინარეობას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
ბორჯომში აფხაზეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდათ
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, "მიზნობრივი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მრავალპროფილური სკრინინგული კვლევის პროგრამის“ ფარგლებში, ბორჯომში აფხაზეთის 22-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდათ.

პროგრამის მიმდინარეობას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანი, აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე და სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

სამედიცინო აქციაში თბილისის წამყვანი კლინიკების და აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებების ექიმ-სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. მოსწავლეებს სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო შემოწმება და ექოსკოპიური გამოკვლევა (ენდოკრინულ დაავადებათა სკრინინგი, ტანდეგობის დარღვევის გამოვლენა, პირის ღრუს დაავადებათა და მხედველობის 
დაავადებათა სკრინინგი) ჩაუტარდათ.
 
აქციის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარებს ჩაუტარდათ ნებაყოფლობითი, COVID-19-ის ანტიგენზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტირება. დადებითი პასუხის მქონე პაციენტებზე ბინაზე მართვის პროტოკოლით გათვალისწინებული მედიკამენტების ნაკრები გაიცა. ღონისძიების ფარგლებში, ასევე, მოსწავლეებს პირველადი მოხმარების ჰიგიენური საშუალებები გადაეცათ.

სამედიცინო აქცია ახალი კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების გათვალისწინებით, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების და შესაბამისი რეკომენდაციების სრული დაცვით მიმდინარეობდა.