აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

2014 წლის 21 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 21 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია თავმჯდომარეობდა.

სხდომაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

1. „შემოსულობებისა და მხარჯავი დაწესებულებების პრიორიტეტებისა და პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამებისა და ღონისძიებების 2013 წლის წლიური რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

2. ი.კოპალიანის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ საქართველოს კანონის პროექტზე „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ.

3. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ" აფხაზეთის მთავრობის განკარგულების პროექტი.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრის" შექმნის შესახებ-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილების პროექტი.

მთავრობამ განხილულ საკითხებზე მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები.