აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტრუქტურა
აპარატის უფროსი
ოთარ გარმელია
 • ოთარ გარმელია
 • (+995 32) 237 26 33
 • ogarmelia@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
აპარატის უფროსის მოადგილე
გოგი მანია
 • გოგი მანია
 • (+995 32)
 • gmania@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
აპარატის უფროსის მოადგილე
დავით მიქავა
 • დავით მიქავა
 • dmikava@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
დავით გახარია
 • დავით გახარია
 • (+995 32) 237 65 50
 • dgakharia@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი
ნოდარ ჯალაღონია
 • ნოდარ ჯალაღონია
 • (+995 32) 237 22 65
 • njalagonia@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი
გიორგი საჯაია
 • გიორგი საჯაია
 • (+995 32) 237 58 07
 • gsajaia@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
საფინანსო-ლოგისტიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
ლევან ჯანჯულია
 • ლევან ჯანჯულია
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო
საფინანსო-ლოგისტიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახური
ნანა ახალაძე
 • ნანა ახალაძე
 • (+995 32) 237 22 16
 • nakhaladze@abkhazia.gov.ge
 • ალ. ყაზბეგის გამზირი №42, 0186, თბილისი, საქართველო