აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატის და აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო - სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ტრენინგი ჩატარდა

2020 წლის 27 თებერვალს იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო - სამრეწველო პალატის ორგანიზებით აფხაზეთიდან ი.გ.პ. საწარმოებისა და მათი ბუღალტრებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე :" მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები". აღნიშნული ტრენინგი ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას, ასევე საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვის სიღრმისეული ცოდნა მაქსიმალურ სარგებლს მოუტანს საწარმოებს, გაზრდის მათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ალბათობას და შეამცირებს საგადასახადო ადმინისტრირების წნეხს. ტრენინგის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.