აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ვებინარი თემაზე „ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მშობლიურ ენაზე განათლების უფლების შეზღუდვა“

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი აფხაზური ენის დაცვის დღესთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 27 ოქტომბერს, 14:00 საათზე ატარებს ვებინარს თემაზე „აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მშობლიურ ენაზე განათლების უფლების შეზღუდვა“.
 
ვებინარი მიზნად ისახავს აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მშობლიური ენის შეზღუდვასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევებისა და სამართლებრივი საკითხების შესწავლას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხსენებულ საკითხებზე, მასზე რეაგირების არსებული მექანიზმების განხილვას და ახალი ეფექტური, შედეგის მომტანი გზების ძიებას დარგის ექსპერტების, სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების ჩართულობით.
 
რეგისტრაციის ლინკი - რეგისტრაცია