აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა

     1.  ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 
 
     2.  თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და პრემია
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 2014 წელი 
 
 
     3.  სამივლინებო ხარჯები
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 
 
     4.  საწვავისა და ავტომანქანის ტექმომსახურების ხარჯები
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 2014 წელი 
 
 
     5.  სატელეფონო ხარჯები
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 
 
     6.  ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 
 
     7.  ბალანსზე რიცხული ქონება
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 2014 წელი