აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმომადგენლობის თანამშრომლები და წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე შეხვდნენ გლადნის მე-7 მ/კ ყოფილ პროფტექნიკუმის შენობაში განსახლებულ აფხაზეთიდან დევნილ 13 ოჯახის წარმომადგენლებს.

    2019 წლის 5 მარტს აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თანამშრომლები და წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე შეხვდნენ გლადნის მე-7 მ/კ ყოფილ პროფტექნიკუმის შენობაში განსახლებულ აფხაზეთიდან დევნილ 13 ოჯახის წარმომადგენლებს. შეხვედრა საინფორმაციო-საკონსულტაციო ხასიათს ატარებდა. შეხვედრაზე მოსმენილი იქნა დევნილი მოსახლეობის წინაშე მდგარი სოციალურ-ეკონომიკური სახის პრობლემები. წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილემ დევნილებს გააცნო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უწყებებში მიმდინარე პროგრამების შესახებ, გადასცა მათ სპეციალური ბუკლეტები და შეპირდა, რომ წარმომადგენლობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში კოორდინირებულად ითანამშრომლებს სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან მათ წინაშე მდგარი პრობლემების მოსაგვარებლად.