აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მიმდინარე წლის 18 აპრილს, ქ. ბორჯომის და ქ.კასპის მუნიციპალიტეტეტბში გასვლითი შეხვედრა გაიმართა.

მიმდინარე წლის 18 აპრილს ქ. ბორჯომის და  ქ. კასპის მუნისციპალიტეტში, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური მართვის და წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზიაციის სამსახურების ერთობლივი გასვლითი შეხვედრები გაიმართა. შეხვედრა ატარებდა საინფორმაციო და წვევამდელთა დაუწყების ხასიათს.