აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ ქ.გორის მუნიციპალიტეტში დევნილთა გასახლების ობიექტში, განხორციელდა სარემონტო-სამუშაო.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ.გორის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმის შენობაში, ცხინვალის გზატკეცილი N37ა დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ადგილას  მცირე სარემონტო სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდა წყალსადენი მილგაყვანილობის მოწყობა და დაზიანებული ავზის შეცვლა.