აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ ქ. თბილისში 2019წ. პირველ ნახევარში დევნილთა გასახლების ობიექტში, განხორციელედა სარემონტო-სამუშაო.

   აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის აფხაზეთის ა/რ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო  სახის სამუშაოების  განმსაზღვრელი კომისიის მიერ,  ქ. თბილისში 

  1. გლდანის მასივი, მე-2 მ/რ კორპ. 28ბ.  ბმა ,,იმედი’’ (ყოფილი ბაგა/ბაღი) განხორცილედა ძველი ხის ფანჯრების  დემონტაჟი და მეტალოპლასმასის 1 სამფრთიანი და 2 ერფრთიანი ფანჯრის მონტაჟი.