აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

2019 წლის 1 ნოემბერს ქარელის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგებთან დაკავშირებით.

               2019 წლის 1 ნოემბერს ქარელის მუნიციპალიტეტში, ვაჟა- ფშაველას ქ. N117, ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობაში, სადაც ამჟამად განსახლებული არიან სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები ბუნებრივი აირის გაჟონვის გამო მოხდა აფეთქება. ადგილზე იმყოფებოდნენ აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ბ-ნ დემურ კეკელია და ხელმძღვანელის მოადგილე ბ-ნ გია ლომია.

             მატერიალურად დაზარალებულ ოჯახებს გაეწევათ ფულადი დახმარება, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში.