აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმოამდგენლობაში თვის შემაჯამებელი თათბირი გაიმართა

2019 წლის 28 თებერვალს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში თვის შემაჯამებელი სამუშაო თათბირი გაიმართა. სამსახურის უფროსებმა წარმოადგინეს აღნიშნულ პერიოდში მათზე დაქვემდებარებული სამსახურების მუშაობის  მოკლე ანალიზი. ყურადღება დაეთმო „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის კომისიის“ (მომხს. ხელმძღვანელის მაოდგილე ნათია კოპალიანი), ”აფხაზეთის ა/რ-ის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ (დევნილის სტატუსის მაძიებელი) პირთა ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენის კომისიის (მომხს. აპარატის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე ბესიკ ჭანტურია) და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების კომისიების (მომხს. კომისიის თავმჯდომარე თეიმურაზ წულაია) მუშაობის განხილვას. სხდომის თავმჯდომარემ, წარმოამდგენლობის ხელმძღვანელმა ზაზა ჩაჩავამ ყურადღება გაამახვილა და ისაუბრა  თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობაზე (სასწავლო კურსები, ტრენინგ-სემინარები) და გამოთქვა მზადყოფნა მათთვის ამ მიმართულებით ხელშეწყობისათვის. ასევე, დასახა მომდევნო თვის სამუშაო გეგმები და პრიორიტეტები.