აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

მევლუდ ჯაჭვლიანმა ქ. ქუთაისში და ქ. წყალტუბოში მცხოვრებ ზემო აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს პროდუქტების და ჰიგიენის საგნების ვაუჩერი გადასცა

მევლუდ ჯაჭვლიანმა, ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის წარმომადგენლობის პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ერთ წლამდე და ერთიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის პროდუქტების და ჰიგიენის საგნების მიწოდების მიზნით, ქ. ქუთაისში და ქ. წყალტუბოში მცხოვრებ ზემო აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს  ვაუჩერი გადასცა.