აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ჯანდაცვა

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ
ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით:

1. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევების (სხვადასხვა სახეები) კომპონენტი  - ნინო გულუა, 577 092551;

2. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევების კომპონენტი - ნინო გულუა, 577 092551;

3. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ინსტრუმენტული გამოკვლევების (ელექტროენცეფალოგრაფია, ციფრული რენტგენოგრაფია და კოლპოსკოპია) კომპონენტი - გულნაზ თოდუა, ტელ. 551544350;

4. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტი  - ლელა დუნდუა, 577 09 25 23;

5. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის აბილიტაციის კომპონენტი  - ლელა დუნდუა, 577 09 25 23;

6.  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესების კომპონენტი  - ქეთევან გვარამია. 577326893.

7. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევების კომპონენტი - ნუნუ ერქვანია, 577 092533;

8. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგული გამოკვლევების კომპონენტი - თინიკო ზუხბაია, 577 092476;

9. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის ლაბორატორიული კვლევების კომპონენტი - დალი დგებუაძე, 577092564;

10. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამის გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფიის კომპონენტი - თინიკო ზუხბაია, 577 09 24 76.