აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

განათლება

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

პროგრამები და კოორდინატორები

 

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა

თანადაფინანსებას მოიპოვებენ აფხაზეთიდან დევნილი შემდეგი პირები:

  1. 500 ლარის ოდენობით- ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული პროგრამების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები)  სტუდენტები(ბაკალავრების, მაგისტრანტების აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 80%-დან  90%-მდე;)  და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების აკრედიტირებული პროგრამების რეზიდენტები(სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები დაფინანსებას მოიპოვებენ ერთიანი დიპლომის შემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მოპოვებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით  80%-დან  90%-მდე);
  2. 700 ლარის ოდენობით- - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული პროგრამების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები)  სტუდენტები(ბაკალავრების, მაგისტრანტების აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 90%-დან  99%-მდე;)  და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების აკრედიტირებული პროგრამების რეზიდენტები(სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები დაფინანსებას მოიპოვებენ ერთიანი დიპლომის შემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მოპოვებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით  90%-დან  99
  3. 2250 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისაკრედიტირებული პროგრამების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები)  სტუდენტები(ბაკალავრების, მაგისტრანტების აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 99%-დან  100%;)  და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების აკრედიტირებული პროგრამების რეზიდენტები(სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები დაფინანსებას მოიპოვებენ ერთიანი დიპლომის შემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მოპოვებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 99%-დან  100%); 
  4. 300 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული პროგრამების პროფესიული სტუდენტების შემთხვევაში;

კოორდინატორები:  ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39; ქეთევან დავითაია, ტელ: 598 17 41 78.

 

აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა

კოორდინატორი- ბესიკ ოდიშარია, ტელ: 577 09 22 30.

 

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები

პოლიტიკის მეცნიერების დარგში განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის დაწესებულია დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდია.

სტიპენდიის ოდენობა მაგისტრატურის სტუდენტისათვის შეადგენს თვეში 200 ლარს

ხოლო ბაკალავრიატის სტუდენტისათვის  თვეში 200 ლარს სტიპენდიანტებ სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან ყოველთვიურად 

ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში (ათი თვე)

კოორდინატორები: ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39; ანა ხელაია, ტელ: 577 09 22 37.

 

გალის რაიონის (კონფლიქტის ზონა) სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

კოორდინატორი - ნარგიზა ფაცაცია, ტელ; 599 85 54 50;

 

სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება

 კოორდინატორები: ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39; ირმა გოგოლაძე, ტელ: 599 85 54 56.

 

თანაბარი შესაძლებლობები - თანაბარი მზრუნველობა

კოორდინატორები: ირმა გოგოლაძე, ტელ: 599 85 54 56; ქეთევან დავითაია, ტელ: 598 17 41 78.

 

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის  სტიპენდია

კოორდინატორები: ქეთევან დავითაია, ტელ: 598 17 41 78; ანა ხელაია, ტელ: 577 09 22 37.

 

შეხვედრები ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან; მედალოსან კურსდამთავრებულებთან; წარმატებულ სტუდენტ-ახალგაზრდობასთან

კოორდინატორები:  ხათუნა შონია, ტელ: 577092239; ნარგიზა ფაცაცია, ტელ: 599 85 54 50.